MENY

God leseplanlegging

Mange lærere får en aha-opplevelse når de planlegger undervisningen «baklengs». Det er prinsippet bak den nye boka «God leseplanlegging» av Unni Fuglestad, Toril Frafjord Hoem og Anne Håland.

God leseplanlegging er en nyttig bok for lærerstudenter og lærere i alle fag. "God leseplanlegging" presenterer det didaktiske verktøyet «Leseplanleggeren». Boka viser hvordan dette verktøyet kan anvendes i praksis på en måte som støtter elevenes leseutvikling og faglige læring. Verktøyet er tenkt som en hjelp til lærerne når de skal planlegge helhetlig undervisning med utgangspunkt i kompetansemålene i ulike fag, slik at det blir god sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering.

Les bokomtale fra Lesesenteret.

Bestill boka hos Cappelen Damm Undervisning

Omslag av God Leseplanlegging