MENY

Lærerspesialist i norsk: Karriereløft for lærere

UiS og Lesesenteret tilbyr videreutdanning til lærerspesialist i norsk – for lærere som ønsker å utvikle karrieren, uten å gå ut av klasserommet.

Elever i klasserommet Satsingen på lærerspesialister er et ledd i Lærerløftet.

Sammen med Lesesenteret og Skrivesenteret tilbyr UiS lærerspesialistutdanning i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring. Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1 –10. trinn som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. 

Les mer og søk på studiet – søknadsfrist 1. mars.

Et ledd i Lærerløftet

Satsingen på lærerspesialister var nytt i fjor, og er et ledd i Lærerløftet. I pågående studieår er 23 studenter tatt opp på studiet ved UiS. Studiet går over to år og er sammensatt av to moduler à 30 stp. Opptaket gjelder for begge år.

– Som i alle yrker trenger man å utvikle seg videre for å holde seg faglig oppdatert og motivert. Jeg gleder meg til å komme ut av komfortsonen og bli en bedre lærer, sier Anne Maj Grøtterud, som jobber i Stavanger-skolen og begynte på utdanningen som lærerspesialist i høst.

Skal hindre lærerflukt

- Ett av målene med denne satsingen er å gi et tilbud til lærere som ønsker å utvikle karrieren, uten å gå ut av klasserommet, sier fagansvarlig for studiet, Toril Frafjord Hoem ved Lesesenteret.

Lærerspesialistene skal fortsatt undervise, men i tillegg skal de blant annet ha ansvar for at det gjennomføres arbeidsplassbasert kompetanseutvikling og kollegaveiledning på egen skole. Målet med denne satsingen er å høyne det faglige nivået i skolen, og samtidig sørge for at dyktige lærere får motivasjon til å fortsette i yrket.

Kan søke spesialiststillinger

 «Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring» går over to år. Studiet er satt sammen av to moduler, med 30 studiepoeng for hver. Studien ligger på masternivå, og vil kunne gi innpass i en senere masterutdanning. De som fullfører studiet, vil være kvalifisert for å søke spesialiststillinger i skolen. 

Les mer og søk på studiet – søknadsfrist 1. mars.