MENY

Menneskerettar i praksis

NUPI Skole har laga ein god ressurs som trekker fram dagsaktuelle utfordringar rundt temaet menneskerettar.

La elevane utforske temaet menneskerettar. NUPI Skole har laga ein god ressurs som trekker fram dagsaktuelle utfordringar, under namnet «Menneskerettane i praksis

I ressursen  ligg ordforklaringar som kan hjelpe elevane i arbeidet, nyttige lenker og oppgåver dei kan bryne seg på som fordrar diskusjon og refleksjon.   

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er eit leiande miljø for forsking på internasjonale spørsmål som er av særleg relevans for norsk utanrikspolitikk. NUPI Skole tilbyr informasjon og lærestoff spesielt til elevar og lærarar i skulen.