MENY

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (8.-13. trinn)

Studiet bygger på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 eller tilsvarende, og kan også tilbys lærere på 1.-7.trinn. Fokuset i første del vil være fagspesifikk lesing og skriving og utvikling av kritisk literacy. I andre del av studiet vil studentene forske på egen praksis i et FOU-prosjekt.       

Les mer om Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (8.-13. trinn).