MENY

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7.trinn)

Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på barnetrinnet som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i nyere teorier om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

Les mer om Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7.trinn).