MENY

Film: Lesing i service og samferdsel

Elever i service og samferdsel vil møte høye krav til leseferdighetene sine når de kommer ut i arbeidslivet, og må forholde seg til kommunikasjon, dokumentasjon, fagterminologi og regnskap. I denne filmen viser lærer Tordis Agathe Bakken Drangeid hvordan hun jobber med leseopplæringen i dette yrkesfaget.

Lesing er en viktig ferdighet for elevene som går service og samferdsel i videregående skole.

– Mye av det som møter elevene når de kommer ut i arbeid, er dokumenter. Å kunne lese og tolke det de leser er veldig viktig. Hvis man ikke mestrer lesingen godt nok i disse yrkene, kan det få store konsekvenser. Man kan for eksempel gi feil tilbud til kunden, sende varer til feil plass eller til feil tid, eller sende feil antall kolli, forteller lærer Tordis Agathe Bakken Drangeid ved Gand videregående skole i Sandnes. 

– Eksempler på tekster elevene vil møte i yrkeslivet er annonser og salgskampanjer, regnskapsbilag og tekster som er en kombinasjon av tall og bokstaver, satt opp i forskjellige kolonner. Det betyr at elevene må lære seg å være nøyaktige og kunne lese høye tall, noe vi ser at mange har utfordringer mer.

I denne filmen viser Drangeid hvordan hun jobber med lesing med sine elever.

– Det er ulike måter å trene opp leseferdigheten på. I begynnelsen lar jeg en og en elev lese hvert sitt avsnitt, for å gå igjennom tekster høyt i klassen. Da avdekker jeg leseferdigheter, og om de forstår hva de leser. Vi jobber også mye med å trene på ord, uttrykk og ukjente fagbegreper. Vi lager lister med terminologi, som elevene skal lese om i flere kilder. Etterpå skal de skrive sammendrag med egne ord. Da har de fått både lesetrening og forståelse for hva de har lest.