MENY

Vokabular og kjønn ved skolestart. En kvantitativ studie av vokabularnivå, og literacy miljø hjemme og initiativ til høytlesning blant gutter og jenter i starten av skoleløpet.

I denne masteroppgaven har Elin Dahl hatt som mål å undersøke kjønnsforskjeller i vokabular og literacy-erfaringer ved skolestart, og å se nærmere på årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Studien utforsker kjønnsforskjeller i vokabular og literacy-erfaringer ved skolestart, og ser nærmere på årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Det er internasjonalt anerkjent at vokabular er en viktig predikator for senere leseforståelse, og at barns tidlige erfaringer med literacy har betydning for hvor godt forberedt de er til skolen. I denne studien ble det derfor undersøkt om det fantes forskjeller i vokabular hos norske gutter og jenter ved skolestart, og tilgang på literacy erfaringer hjemme hos norske gutter og jenter ved skolestart.

Oppgaven er skrevet med utgangspunkt i kvantitativ forskningsmetode, og utvalget på 1171 skolestartere er hentet fra forskningsprosjektet På sporet.

Dahl har brukt data fra en spørreundersøkelse blant elevenes foresatte og en vokabulartest elevene gjennomførte ved skolestart.

Studien viser at det ikke er signifikant forskjell på gutter og jenters ekspressive språk ved skolestart. Videre er det ingen signifikant forskjell på gutter og jenters tilgang til literacy erfaringer når det gjelder bibliotekbesøk, hvor mange bøker som finnes i hjemmet, og hvor ofte de leses for. Resultatene viser imidlertid at det er signifikant forskjell på hvor ofte foreldre stiller barna spørsmål under høytlesning, i gutters favør. Det er også signifikant forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder hvor ofte de tar initiativ til å bli lest for, i jenters favør. Studiens funn diskuteres i lys av teori og tidligere forskning på feltet.

Les hele masteroppgaven her (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Dahl