MENY

Lesing som grunnleggjande ferdigheit i samfunnsfag

Å kunne lese i samfunnsfag inneber å utforske, tolke og reflektere over faglege tekstar for å forstå eige og andre samfunn og andre tider, stader og menneske. Det inneber òg å kunne behandle og bruke informasjon frå bilete, film, teikningar, grafar, tabellar og kart, og å gjere målretta informasjonssøk, kritisk vurdering og medvitne val og bortval av kjelder.

Utvikling av leseferdigheitene i samfunnsfag inneber gradvis oppøving, frå forståing av tekst og visuelle framstillingar, gjennom tolking og vurdering til utvikling av strategiar for kritisk kunnskapstileigning.

Lesing for informasjonsinnhenting og kritisk lesing av kjelder tek til med å finne informasjon i enkle, tilrettelagde kjelder og å vurdere om informasjonen er nyttig. Seinare kjem oppøving av evna til å gjere eigne informasjonssøk, samanlikne informasjon frå ulike kjelder og kritisk vurdere deira relevans, truverd og formål.

Utdanningsdirektoratets nettsider finns ei fullstendig oversikt over artiklar om lesing i samfunnsfag. Der finn du ei rekke praksiseksemplar, samt følgende artiklar:

Toril Frafjord Hoem og Hanne Egenæs Staurseth: Å lese i samfunnsfag
Hanne Egenæs Staurseth: Å arbeide med begreper i samfunnsfag
Toril Frafjord Hoem og Hanne Egenæs Staurseth: Å lese i historie
Bente Stausland Skartveit: Å lese i geoografi
Unni Fuglestad: Å lese i samfunnskunnskap

Finn hele oversikten her