Blogg

  • Hva er en god skole for de yngste elevene?

    Blogginnlegg av  Iris Hansson Myran, Skrivesenteret  |  06.02.2019

    Skolestartere kommer til skolen med forventninger og lyst til å lære. Det er viktig å rette fokus mot hva som faktisk skjer i klasserommet, og ikke kun snakke om den frie leken, skriver Iris Hansson Myran.

  • Sett av tid til elevenes egen lesing!

    Blogginnlegg av  Kristin Sunde  |  05.11.2018

    Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at alle elever får nok lesetrening og gode leseopplevelser?