MENY

Oversikt over strategier

Til de reviderte kompetansemålene (2013) har Utdanningsdirektoratet laget veiledere. Fra denne henter vi en oversikt over strategier, som kan brukes som en huskeliste og idéliste.

Tekstene om grunnleggende ferdigheter i læreplanen i norsk forutsetter at elevene arbeider systematisk med ulike læringsstrategier. I denne veilederen finner du en skjematisk oversikt over strategier som kan styrke utviklingen av lesing og skriving i norskfaget. 


Du kan se hele oversikten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.