MENY

Avslutningskonferanse for Stavangerprosjektet - det lærende barnet

15.-16. november 2018 arrangerer Stavangerprosjektet avslutningskonferanse. Sett av datoen!

Under konferansen vil forskergruppen i prosjektet presentere forskningsresultater fra det store prosjektet, som har fulgt over 1000 barn i Stavanger fra de var 2 1/2 år til de gikk i 5. klasse.

Konferansen vil også løfte frem hvilke implikasjoner forskningsfunnene har og kan ha for barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Mer informasjon og påmelding vil komme våren 2018, men sett av datoen allerede nå til en viktig konferanse om barns læring og utvikling.

stavangerprosjektet