MENY

Publications

 • Vitenskapelige publikasjoner Stavangerprosjektet 2014:

 •  Meland A.TKaltvedt E H, & Reikerås, E (2015) Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective, Early Childhood Education Journal http://link.springer.com/article/10.1007/s10643-015-0718-1/fulltext.html
 • Reikerås E, Moser T & Tønnessen F.E Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences i mathematical skills reflect different in motor skills  European Early Childhood Education Research Journal 
 • Bergem, O. K., Goodchild, S., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Nortvedt, G. A., & Reikerås, E. (2014). REALFAG Relevante – engasjerende- attraktive- lærerike. Rapport fra ekspertgruppen for realfagene. Kunnskapsdepartementet, Oslo (101sider).
 • Dahle, A.E. (2014) Dysleksi og svake regneferdigheter, Dysleksiforbundet (in press).
 • Halsan, A, Reikerås, E., & Moser, T. (2014). Jenter har bedre motorikk enn gutter. forskning.no http://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/2014/06/jenter-har-bedre-motorikk-enn-gutter. 21.06.2014.
 • Halsan, A, Reikerås, E.,& Moser, T.(2014). Girls have better motor skills than boys do. Science Nordic, 8th of September 2014, http://sciencenordic.com/girls-have-better-motor-skills-boys-do.
 • Meland, A. T., Kaltvedt, E., & Reikerås, E. (submitted). Toddler’s ability to cope with everyday activities in the kindergarten – in a gender perspective.
 • Moser, T. & Reikerås, E., (2014). Motor-Life-Skills of Toddlers – a comparative Study of Norwegian and English Boys and Girls applying The Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC). European Early Childhood Education Research Journal, 24(1).
 • Moser, T. & Storli, R. (2014). Fysisk og motorisk utvikling. In V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (reds.), Utviklingspsykologi i barnehagen. En forsknings- og praksisnær fremstilling (Kapittel 5; s. 100-126). Trondheim: Akademika.
 • Nielsen, T.K., Sommersel, H.B., Tiftikci, N., Vestergaard, S., Larsen, M.S., Ellegaard, T., Kampmann, J., Moser, T., Persson, S. & Ploug, N., (2014). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige. Clearinghouse Forskningsserien, 2014:19. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.
 • Räsänen, P., Träff, U., Reikerås, E., Engstrøm, A., Òskarsdòttir, E., Dalvang,T., Daland, E., Kristinsdòttir, J, (Under revisjon) Special needs education in mathematics: The case of Nordic countries. An article to the special issue on “Diagnostics and interventions in mathematics difficulties around the world.Psychology & Neuroscience.
 • Reikerås, E. og Engen, L. (2014) Tilpassing for skriftspråklig læring – om hvorfor og hvordan barns lese-, skrive- og regneferdigheter kan kartlegges? In Traavik, H. og Frislid, M. (reds.) Lese, Skrive, Regne. Pedagogikk og fagdidaktikk for begynneropplæringen. Universitetsforlaget, Oslo. (kap. 14 s 273 – 292).
 • Reikerås, E., (2014) Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna. In Drugli,B.; Størksen, I og Glaser,V (reds). Utviklingspsykologi, Akademika forlag. Oslo. (kap. 25, s 440 – 452).
 • Reikerås, E., Moser, T & Tønnessen F. E. (submitted). Do differences in toddler’s mathematical skills reflect differences in motor skills?
 • Stangeland, E. B. (submitted). Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behavior in Toddlers.
 • Stangeland, E. B.; Wagner, Å.K., & Reikerås, E., (2014) Flerspråklige og enspråklige barns språklig og sosial fungering i barnehagen. In Skaftun, A. Uppstad, P. H., & Aasen, A. J. (eds). Skriv!  Les! 2, Artikler  fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget Oslo, (s. 65- 90).
 • Stangeland, E., Lundetræ, K., & Reikerås, E. (submitted). Gender differences in toddler’s Language.
 • Storli, R.,& Moser, T. (2014)  Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv. In: Utvikling, lek  og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget ISBN  9788232101603. (s. 127-140).
 •  

  Bidrag på konferanser og seminarer  2014         

 • Dahle, A. E, & Løge, I.K, (2014) Children at Risk. Relation between language difficulties and social interaction difficulties. 24rd EECERA -Conference, Crete, 08.-10.09.2014
 • Dahle, A. E, Stavangerprosjektet i skolen, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Dahle, A. E. (2014)Barn med observerte risikofaktorer, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Jølbo, B. D. (2014) Change in competence and methods as a result of The Stavanger Project – The Learning Child, ,  24rd EECERA-Conference, Crete, 08.-10.09.2014
 • Jølbo, B. D. (2014) Kompetanseheving og endring i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet? Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Kaltvedt, E., & Meland, A. T. (2014) The context between everyday activities and gender. 24rd EECERA-Conference, Crete, 08.-10.09.2014
 • Kaltvedt, E. H. (2014) Små barns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Meland, A. T., & Kaltvedt, E.(2014) Early gender differences in daily life activities, ECER-konferansen, Porto, 1.-5.09.2014
 • Moser, T, (2014) Two examples of ECEC curriculum – UK and Norway Education Institutions EARLI - conference, Jyväskylä  25.- 27. 08. 2014
 • Moser, T., Reikerås, E. & Tønnessen, F.E. (2014) Prediction of the development of children’s everyday motor competency in early childhood education institutions, EARLI - conference, Jyväskylä 25.- 27. 08. 2014
 • Reikerås, E., & Dahle, A. E. (2014). Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag. Rektormøte, Stavanger. 04.09.2014
 • Reikerås, E., Moser,T., & Tønnesen,F.E. (2014) The relation between mathematical and motor skills in toddlers, 24rd EECERA-Conference, Crete, 08.-10.09.
 • Reikerås, E. (2014). Tidlig start, tidlig innsats – matematikk og naturfag i barnehagen. Satsing på realfag. Konferanse arr. av Kunnskapsdepartementet. Oslo. 23.10.2014
 • Reikerås, E. (2014). Stavangerprosjektet- Forskningsfunn det siste året. Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, Stavanger. 05.11.2014
 • Reikerås, E., Moser, T., & Tønnessen, F. E. (2014). Barns matematiske og motoriske utvikling. Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet.05.11.2014
 • Reikerås, E. (2014). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. En mikropresentasjon. Forskningsseminar om norske longitudinelle studier, Tønsberg. Konferanse arrangert av Kunnskapsdepartementet. 21.11.2014