MENY

Fagkonferansen om PIRLS 2016 – Fortsetter framgangen? Stavanger 6. desember 2017

Hva forteller den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2016 om leseferdighetene til norske elever – og hva betyr dette for skolen? Sett av 6. desember 2017 – da inviterer Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret representanter fra alle landets barneskoler og kommuner til Fagkonferansen om PIRLS 2016 i Stavanger.

Gutter i bibliotek PIRLS 2011 viste en forsiktig framgang i norske elevers leseferdigheter. Fortsetter denne utviklingen? Dette er tema for Fagkonferansen for PIRLS 2016.

5. desember offentliggjøres resultatene fra den store leseundersøkelsen PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) 2016. Over 50 land har deltatt, og Norge hadde med et representativt utvalg med rundt 8500 4. og 5.-klassinger.

PIRLS gir verdifull kunnskap om elevenes leseferdigheter. Tidligere år har norske elever hatt skuffende resultater i PIRLS, men 2011 så vi en forsiktig positiv endring. Fortsetter denne fremgangen?

I forbindelse med lanseringen av resultatene, ønsker vi velkommen til Fagkonferansen om PIRLS 2016 onsdag 6. desember i Stavanger. Mer informasjon og fullstendig program vil bli sendt ut etter sommerferien, men vi håper dere vil sette av datoen allerede nå.

Pris og lenke for endelig påmelding vil komme. Ønsker du mer informasjon eller å melde interesse allerede nå, kan du sende e-post til prosjektleder Egil Gabrielsen.

Sentrale temaer for konferansen:

Basert på funnene fra PIRLS 2016 vil foredragsholderne blant annet belyse disse temaene:

Hovedresultatene for PIRLS og ePIRLS 2016

Gutter og jenter i bunn og topp – hva motiverer dem for lesing?

Hvordan leser flerspråklige elever?

Hvorfor leser klasser så forskjellig?

Leselekser – vane eller verktøy?

Leser elevene like godt på skjerm som på papir?

Hvordan følger skolene opp elever som strever?

Fullstendig program vil komme senest 15. september.

Foredragsholdere vil være forskere og fagpersoner fra Lesesenteret. Vi vil også invitere sentrale politikere til å komme med korte kommentarer.

Om PIRLS 2016

PIRLS 2016 er den fjerde internasjonale kartleggingen av leseferdighet blant 10-åringer. Prøven gir et bilde av elevenes leseferdigheter når de er i ferd med å avslutte den grunnleggende leseopplæringen, og er i begynnelsen på en periode hvor de skal lese for å lære.

Nytt av 2016 er den digitale leseprøven, ePIRLS som ble gjennomført på 5. trinn. Det er interessant å sammenligne den digitale prøven med den papirbaserte prøven for disse elevene. I tillegg til å se på elevenes resultater på prøvene, legger PIRLS også vekt på opplysninger som er gitt av elevenes foresatte, av norsklærerne og av skoleledelsen.

Les mer om PIRLS.

Praktisk informasjon

Fagkonferanse om PIRLS 2016
Tid: Onsdag 6. desember kl. 09.30–15.30.
Sted: Stavanger (Sola), Quality Airport Hotel
Påmeldingsfrist: 15. oktober (med forbehold om at konferansen kan bli fulltegnet før dette). 
Pris og lenke for endelig påmelding vil komme. Ønsker du mer informasjon eller å melde interesse allerede nå, kan du kontakte prosjektleder Egil Gabrielsen.

Vi håper dere setter av denne datoen til en innholdsrik og viktig konferanse om lesing i norsk skole!

Følg oss på Facebook for å bli oppdatert om konferansen og andre nyheter fra Lesesenteret.

UiS logo
PIRLS IEA Logo