MENY

Nytt spill for bokstavlæring

Nylig ble GraphoGame lansert i Norge. Spillet har som mål å lære barna å koble bokstav og bokstavlyd, tilpasset barnets nivå, og kan være et supplement i begynneropplæringa.

Graphogame GraphoGame skal lære barnet bokstav-lyd-forbindelsen. (Foto: GraphoGame TM)

GraphoGame er utviklet av forskere ved Universitetet i Jyväskylä, Finland, og er laget i en norsk versjon i forbindelse med På Sporet-prosjektet ved Lesesenteret.

Målet med spillet er at barnet skal få sikker kunnskap om bokstav og bokstavlyd. Gjennom en rekke nivåer, går spilleren gradvis videre til korte og etter hvert lengre ord.

– Det som skiller GraphoGame fra mange andre lære å lese-spill, er at det er såkalt «adaptivt», altså at spillet tilpasser vanskelighetsgraden basert på hvordan den som spiller løser oppgavene. Slik vil barnet hele tiden få nye utfordringer. Slik er spillet verken så vanskelig at barnet gir opp, men heller ikke så lett at det blir kjedelig, sier professor Per Henning Uppstad ved Lesesenteret.

Siden spillet i tillegg gir positive tilbakemeldinger, er tanken at barnet skal bli motivert til å spille så lenge at det etablerer sikker kunnskap om bokstav-lyd-kombinasjonene.

God undervisning viktigst

– Et spennende og nivåtilpasset spill kan gjøre det motiverende for elevene å øve på ting de synes er vanskelige, sier Uppstad

Han anbefaler lærere som vil ta i bruk GraphoGame å bli godt kjent med spillet før de introduserer det til elevene, og ha en plan for hvordan det skal brukes.

– GraphoGame kan være et supplement til den øvrige leseopplæringen, men det bør brukes med bevissthet, i korte økter. Og selvsagt kan et spill selvsagt aldri erstatte en god lærer og god undervisning, sier forskeren.

Uppstad og kollegene i forskningsprosjektet På Sporet jobber nå med en studie hvor de ser på effekten av spillet i begynneropplæringa.

Passer for barn som skal lære å lese

Spillet er tilpasset barn og elever som skal i gang med å «knekke lesekoden». GraphoGame Norsk er tilgjengelig i både Google Play og i Apple AppStore.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Professor Per Henning Uppstad

Professor Per Henning Uppstad (Foto: Elisabeth Tønnessen)