MENY

– Jeg anbefaler alle barnehagelærere å ta denne videreutdanningen

Da videreutdanningen Barns språkutvikling og språklæring først ble tilbudt, var pågangen så stor at Universitetet i Stavanger måtte etablere en ekstra klasse. Nå får barnehagelærere over hele landet mulighet til å ta dette viktige kompetanseløftet.

Barns språklæring videreutdanning Studiet er tilgjengelig for deg som er barnehagelærer eller som har annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk, og som er kvalifisert til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage.

– Vi som jobber i barnehage vet hvor viktig det er med god kompetanse om barns språkutvikling, men jeg følte ikke at jeg hadde lært nok på førskoleutdanningen om språk. Derfor er denne videreutdanningen gull verdt, sier Helene Wanner fra Kristiansand.

Hun er barnehagelærer og i gang med videreutdanningen Barns språklæring og språkutvikling ved UiS, som fra høsten 2018 blir tilgjengelig som nettstudium. Wanner er glad for å høre at barnehagelærere over hele landet nå kan få mulighet til å få mer kompetanse om språkutviklingen og språklæringen som skjer i de viktige barnehageårene.

–  Vi har et enormt ansvar når vi arbeider med barn, og derfor er det viktig at vi har best mulig kvalitet på det vi gjør. Og det får man nettopp gjennom mer utdanning. Jeg kommer tilbake til arbeidsplassen min med ny giv etter hver samling, og har lyst til å sette til verks alt jeg har lært. Dette har vært lærerikt, ikke bare for meg, men også for kollegaene mine, sier hun.

Tilsvarer tradisjonell videreutdanning

Barns språklæring og språkutvikling er tilgjengelig som nettstudium fra høsten 2018  for barnehagelærere i hele Norge. Studiet og går over ett studieår, gir 30 studiepoeng, og nettversjonen har det samme faglige innholdet og kvaliteten som alle studier ved UiS. Det er 50 studieplasser fra høsten 2018.

Emneansvarlige er forskere og fagpersoner ved Lesesenteret og Universitetet i Stavanger, og i tillegg til å gi økt kompetanse innen barns språk, vil studiet gi en god faglig plattform for dem som har ambisjoner om å en gang ta en mastergrad.

Studiet er tilgjengelig for deg som er barnehagelærer eller som har annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk, og som er kvalifisert til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage.

– Jeg anbefaler virkelig alle barnehagelærere å ta dette studiet. Jeg bor i Kristiansand, og for meg hadde varianten med å studere på nett derfor vært midt i blinken, sier Wanner.

helene%20wanner.jpg%20%28rw_largeArt_1201%29
– Jeg kommer tilbake til arbeidsplassen min med ny giv etter hver samling, og har lyst til å sette til verks alt jeg har lært, sier barnehagelærer og videreutdanningsstudent Helene Wanner fra Kristiansand. (Privat foto.)

Godt tilrettelagt nettstudium

All undervisning, veiledning og oppfølging foregår på nettet. Men man trenger ikke være noen ekspert på internettbruk for å delta, understreker universitetslektor Gunn Helen Ofstad ved Lesesenteret, som har faglig ansvar for studiet.

– Vi er klar over at mange ikke har erfaring med å bruke internett på denne måten, og kan synes det virker litt fremmed. Derfor har vi lagt opp til at dette skal være enkelt å forholde seg til, også for dem dette er helt nytt for. Studentene vil få en grundig innføring ved oppstart, og tett oppfølging og veiledning underveis. Vi vil opprette lukkede Facebook-grupper for studiet, slik at studentene kan holde god kontakt både med oss og hverandre underveis, sier hun.

Gratis og med tilskudd til barnehageeier

UiS er i dag den eneste utdanningsinstitusjonen som tilbyr videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring på nett.  Studiet er gratis, og barnehageeier får i tillegg 50 000 kroner i tilskudd hos Utdanningsdirektoratet for hver ansatt som tar studiet.

– Vi tror dette vil gjøre det attraktivt for kommunene å bidra til at barnehagelærerne får denne viktige kompetansen, sier Hallvor Lyngstad ved UiS.

Helene%20Wanner%20og%20Steffen%20Reiersen.JPG%20%28rw_largeArt_1201%29
Helene Wanner og Steffen Reiersen tar det samlingsbaserte studiet i Barns språklæring og språkutvikling ved siden av jobb som barnehagelærere, og anbefaler alle kolleger som har mulighet til å ta kompetanseløftet når det nå blir tilgjengelig som nettstudium.

Kan fint kombineres med jobb

Studentene må være i jobb i en pedagogisk institusjon for å kunne søke på studiet. Pedagogisk leder Steffen Reiersen fra Sveio er glad for å være i gang med videreutdanningen, og synes det går fint å kombinere med jobb og familie.

– Etter å ha jobbet som barnehagelærer siden 2000, var tiden absolutt moden for videreutdanning, men jeg har vært bekymret for hvordan jeg skulle få dette til ved siden av jobb og familieliv. Men selv om studiet har vært engasjerende, har det vært fullt mulig å kombinere det med jobben i barnehagen, sier han.

– I løpet av studiet har jeg møtt forelesere som brenner for fagfeltet sitt, enten det er barnelitteratur, språkvansker eller språkutvikling. Jeg synes at kombinasjonen av stor fagkunnskap og stort engasjement har vært en inspirasjon.

Reiersen tror også mange vil ha en positiv opplevelse av å ta studiet på nett.

– Det har vært nødvendig å samarbeide på nett underveis i studiet, og dette har jeg lært mye av. Dokumentsamarbeid i Google Docs har vært spesielt nyttig å lære seg. Jeg tror studiet passer godt som nettstudium, og at dette vil gi en ny dimensjon til det hele. Dokumentsamarbeid er en arbeidsform som passer godt for barnehagen, for eksempel til årsplanlegging, så her er det mye å hente, sier han.

Søk tidlig

Søknaden for videreutdanningen åpner 1. februar, og søknadsfrist er 1. mars. Ofstad oppfordrer barnehagelærere som er interesserte i studiet til å også tipse kolleger om at de nå har mulighet til å få mer kompetanse på språkområdet.

– Studentene våre har god erfaring med å studere og utveksle erfaringer med andre når de studerer, sier hun.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
Foto: Getty Images, Inge Schreuder-Lindløv og privat

Les mer: NYHET: Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, 30 studiepoeng – nettbasert
Følg oss på Facebook for å bli minnet på når du kan søke! )