MENY

– Elevene må få tilgang på teknologi i klasserommet

– Det er en selvfølge at teknologien må inn i klasserommene, var budskapet fra forskerne i Respons-prosjektet under Nordic Edge Expo i Stavanger.

Laptop i klasserommet Pc-en blir brukt i flere fag, men noen stor endring i undervisningspraksis har den ikke ført til - ennå, i følge forskerne i Respons. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Under konferansen Nordic Edge Expo i Stavanger fortalte skoleforskerne Dag Husebø og Atle Skaftun om sine funn og erfaringer fra en kommune som har gitt pc-er til alle elevene i ungdomsskolen. Deres budskap var at teknologien må inn i klasserommet dersom Norge skal få en skole som er tilpasset internetts tidsalder.

– I dag er det fortsatt mange som mener at dette ikke er en selvfølge. Men våre erfaringer forteller at det er en selvfølge å gi elevene tilgang til relevant teknologi, dersom teknologien skal være en endringsagent i skolen, sa Skaftun under KnowHow EdTech.  

Pc-en i bruk i klasserommet

Respons-prosjektet ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, har fulgt syv klasser ved tre ungdomsskoler i tre år, fra de første pc-ene ble rullet ut i 2014, og til pc-en etter hvert ble en normal del av skolehverdagen.

Etter to år med pc til hver elev, brukes den relativt mye i skolen. Da forskerne fulgte klassene en hel uke, så de at pc-en var i bruk i to tredjedeler av timene, og nesten halvparten av tiden. Mesteparten av bruken skjer i fag som norsk og naturfag, der elevene i stor grad bruker datamaskinen til skriving. I for eksempel matematikk blir pc-en brukt  lite, men mer spesifikt, innenfor visse tema.

Tradisjonell praksis på digitale plattformer

Forskere fortalte at pc-en brukes til mange ting, og åpner nye rom for informasjonssøk, deling, samarbeid og respons. I enkelte klasserom blir det eksperimentert med nye muligheter. Men noen dyptgripende endring i praksis har innføringen av pc ikke ført til.

– Det er i stor grad de tradisjonelle praksisene som dominerer bildet. Tradisjonelle skolepraksiser er flyttet over på digitale plattformer, sa Skaftun.

Dette er imidlertid ikke negativt, presiserte forskeren.

– Elevene bekrefter at de setter stor pris på å ha pc-en som arbeidsredskap. Den bidrar til å skape orden til å organisere hele skolehverdagen. Digitaliseringen av skolen er et felt med mange spenninger, og det er sterke meninger i spill. Men vi tenker at det er fornuftig med en balansert tilnærming, der vi anerkjenner at endringer tar tid, og at det finnes verdier både i det gamle og i det nye. 

Teknologien må inn for å skape endring

De tre årene som har gått siden denne kommunen laget en egen IKT-strategi og gikk bort fra mediatek og datarom, til å la elevene få pc-en med seg i sekken, har gått i faser. Den første var utrullingsfasen. Den første tiden var preget av begeistring hos elevene, en blanding av begeistring og avmålt holdning hos foreldre og lærere, og frustrasjon og støy når nye verktøy skulle tas i bruk. Ganske raskt gikk imidlertid ting seg til, og både holdninger og bruk ble normalisert.

– I den noe friksjonsfylte oppstartsfasen så vi eksempler på produktive brytninger der ny teknologi forstyrret stive mønstre. Men etter hvert ble orden igjen gjenopprettet. Etablerte praksiser snapper opp teknologien. Men selv om vi ikke har sett noen dyptgripende endringer i praksis på systemnivå, har det gått veldig kort tid fra pc-en ble rullet ut til den ble et hensiktsmessig verktøy i klasserommet, sa Skaftun.

På sikt må man jobbe med innovasjonskultur og dybdelæring i skolen som mål, var budskapet fra forskerne. Og det tar tid, poengterte de.

– Det er viktig å være tålmodig med endringene teknologien kan skape i skolen. Men vi må ikke være tålmodige med å gi elevene tilgang til teknologi.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les mer om Respons

Atle Skaftun

Professor Atle Skaftun er prosjektleder for Respons.