MENY

Doktorgradswebinar om Two teachers

Lesesenteret har lyst ut et doktorgradsstipendiat knyttet til forskningsprosjektet Two teachers. Onsdag 8. mars kl. 14.00 arrangerer vi et webinar for potensielle søkere, og andre som ønsker å forstå mer av hva prosjektet Two teachers handler om.

I Two teachers ønsker vi å undersøke effekten av økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringen, og se nærmere på hva lærertetthet betyr for elevenes læring og læringsmiljø. Kvantitativ datainnsamling, der vi følger elevenes utvikling, kombineres med kvalitative tilnærminger for å fange opp lærernes erfaringer med to lærere i klasserommet i lese- og skriveopplæringen.

Les mer om stillingen: Doktorgradsstipendiat i utdanningsvitskap, knytt til forskingsprosjektet Two Teachers

I webinaret vil prosjektleder Oddny Judith Solheim fortelle mer om prosjektet  med en tilnærming som vil gi aktuelle kandidater til stipendiatstillingen en dypere forståelse av prosjektet, og et bedre grunnlag for å søke stillingen.

Webinaret streames direkte på Two teachers Facebookside onsdag 8. mars kl. 14.00. Prosjektleder vil svare på evt. spørsmål i kommentarfeltet etter at webinaret er avsluttet. Videoen vil være tilgjengelig også etter at direktesendingen er avsluttet.

UiS logo
Lærer hjelper en elev