Språk og vokabular-pakke har blitt ny (29.08.2017)
Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker (28.08.2017)
Et vellykket førsteår i Two Teachers (23.08.2017)
Derfor er lesing og skriving viktig også i design og håndverk (22.08.2017)
Kreativ skriving kan vera suksessfaktoren for sidemål i vidaregåande (22.08.2017)
Språkvanskar hjå skulebarn – kva kan du gjera? (22.08.2017)
Slik lukkast du med nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet (22.08.2017)
Språkvanskar i barnehagealder blir eige tema i Språkløyper (22.08.2017)
Hva betyr familierisiko og hjemmemiljøet for barn med lese- og skrivevansker? (18.08.2017)
Læring gjennom leik på 1. trinn (16.08.2017)
Klart for påmelding til Språkløypers samling om overgangen frå barnehage til skule (14.08.2017)
Det viktige blikket for hvert barn (07.08.2017)
Flyt kan vera vel så viktig som staving (28.06.2017)
"Det matematiske barnet" - klassiker i ny utgave (26.06.2017)
Internasjonalt leseprosjekt i Læringsverkstedet Kanebo barnehage (19.06.2017)
Er vi på rett vei med voksenopplæringen? (16.06.2017)
Disputerer om blogging i klasserommet (15.06.2017)
Lesesenterets innspill til Overordnet del (14.06.2017)
Den viktige sammenhengen mellom språk og lek (02.06.2017)
Disputas om blogging i undervisninga (01.06.2017)
Åpen forelesning med Jan Frijters: Betydningen av tidlig innsats for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker (25.05.2017)
Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole (15.05.2017)
Konferanse om ny rammeplan for barnehagene (12.05.2017)
Ny bok går til kjernen av norskfaget (04.05.2017)
Mestring av hverdagsmatematikk – hvorfor er de eldste best? (28.04.2017)
Ny rammeplan for fremtidens barnehager (24.04.2017)
Litteraturfagets plass i skolen (21.04.2017)
Her er dei 28 nye språkkommunane (19.04.2017)
Leseprisen 2017 til Malakoff videregående skole (04.04.2017)
Stor entusiasme for djupnelæring på lesekonferansen (03.04.2017)
Ny bok: God leseplanlegging (30.03.2017)
10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling (29.03.2017)
Fravær og frafall og høna og egget (29.03.2017)
Førsteklassingene lærer bokstavene raskere (20.03.2017)
Kartlegging eller ikke kartlegging, er det dét som er spørsmålet? (14.03.2017)
Le@rning by blogging (09.03.2017)
Biblioteker vil nå «tweensa» (24.02.2017)
Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring (23.02.2017)
Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling (15.02.2017)
Fagspesifikk skriving på barneskolen (10.02.2017)
Leser eventyr på nettbrett (09.02.2017)
Barnehager trenger mer kunnskap om digital teknologi (06.02.2017)
Barnehager trenger mer kunnskap om digital teknologi (06.02.2017)
Lærerspesialist i norsk: Karriereløft for lærere (31.01.2017)
Barnehagelærer? Nå kan du ta videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring (31.01.2017)
Norske elevers lesing - fortsetter framgangen? (30.01.2017)
Vaksenopplæring bruker Språkløyper til å undervisa innvandrarar betre (29.01.2017)
Språkløyper hjelper Svalbard med fleirspråklege utfordringar (28.01.2017)
Nå kan du melda deg på oppstartsamling for Språkløyper (27.01.2017)
Forskningsprosjekt skal se på leseferdighetene til minoritetsspråklige elever i barneskolen (27.01.2017)
Temauke: Minoritetsspråklige barn og elever (23.01.2017)
VEBB sentralt i norsk barnehageforskning (18.01.2017)
VEBB sentralt i norsk barnehageforskning (18.01.2017)
Noen oppklaringer om Leselos og metakognisjon (03.01.2017)
Ressurslærarar har gode erfaringar med læringsstøttande prøvar (27.12.2016)
Nasjonal konferanse om lesing – Sola 3.-4. april 2017 (21.12.2016)
Norske 15-åringer blir stadig bedre i lesing (06.12.2016)
Nasjonale prøvar: 5. klasseelevar held seg på same nivå (01.12.2016)
Lesegledernes Adventskalender (01.12.2016)
Læringsstøttende prøve i vokabular (01.12.2016)
TIMSS-resultata: - Norsk skule er på rett veg (30.11.2016)
TIMSS-resultata: Norske barneskuleelevar gjer det betre i matte (29.11.2016)
Er jentene egentlig bedre å lese enn gutter – eller gir prøvene feil bilde? (26.11.2016)
Kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter (23.11.2016)
Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene (23.11.2016)
Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen (22.11.2016)
Kvifor er gutar og lesing eit tema? (22.11.2016)
Leseprisen 2017 (10.11.2016)
Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt (10.11.2016)
Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016 (08.11.2016)
Utvalg foreslår å endre opplæringsloven for å hjelpe evnerike elever (02.11.2016)
"Skrivedidaktikk": Slik kan du gjere elevane betre til å skrive (28.10.2016)
Tid og stad for nye oppstartsamlingar er klare – rydd plass i kalenderen! (24.10.2016)
Nå kan du påverka framtida til barnehagen (20.10.2016)
Desse Språkløyper-pakkane kjem for ungdomsskulen (17.10.2016)
Brutte lenker (14.10.2016)
Slik blir det jobba med Språkløyper i vidaregåande (13.10.2016)
Slik blir det jobba med Språkløyper i ungdomsskulen (11.10.2016)
Derfor er Språkløyper nyttig i ungdomsskule og vidaregåande (07.10.2016)
Språkløyper gir det faglege samarbeidet som ungdomsskule og vidaregåande har sakna (04.10.2016)
Snart kan du finne ut om e-boken er passende for språkarbeidet i barnehagen (30.09.2016)
Lærerspesialist i norsk: Karriereløft for lærere (21.09.2016)
Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning (19.09.2016)
Språkløyper har ført til delingskultur (16.09.2016)
Hvordan jobbe med rask bokstavprogresjon? (13.09.2016)
Oppvekstsenter er heilfrelst på Språkløyper (12.09.2016)
- Me brenn for Språkløyper! (09.09.2016)
Slik jobbet læreren med rask bokstavprogresjon (08.09.2016)
Språkløyper får to tomlar opp av testgruppa (08.09.2016)
Språk er meir enn berre å setja namn på objekt (31.08.2016)
Då lesegleda kom svevende på ein sopelime (31.08.2016)
Kan oppdage risiko for lese- og skrivevansker (15.08.2016)
Elevenes kritiske blikk på litteraturundervisningen (15.08.2016)
Etterlenget forskning på effekten av flere lærere i klasserommet (12.07.2016)
Etterlenget forskning på effekten av flere lærere i klasserommet (12.07.2016)
Hva leser du i sommer? (30.06.2016)
Anne Mangen er ny professor (29.06.2016)
Oppdaterte småbøker (13.06.2016)
Lesesenterets EM-spesial (10.06.2016)
Klart for oppstart av Two Teachers (31.05.2016)
Klart for oppstart av Two Teachers (31.05.2016)
– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon (24.05.2016)
Flere barn blir meldt inn til PPT (24.05.2016)
Tidleg innsats (12.05.2016)
Barns fortellerkunnskap bør bevares i skolen (02.05.2016)
Hverdagsmatematikk: Test deg selv (28.04.2016)
Norges første språkkommuner er klare (28.04.2016)
Den viktige tilgangen til språket (28.04.2016)
– Inspirerende med Språkløyper (26.04.2016)
Førsteklassinger kan lese som eksperter (22.04.2016)
Slik kan du teste bokstavlæringen til elevene (15.04.2016)
Kartleggingsprøvene er gjennomført – hva så? (13.04.2016)
Nå måles elevenes leseferdigheter (08.04.2016)
Viktig å huske om kartleggingsprøvene (06.04.2016)
Slik ble barnehagen bedre til å formidle bøker (05.04.2016)
Språkløyper 2016: Introduksjonssamlinger (05.04.2016)
Lyst å være forskningsassistent i Two Teachers-prosjektet? (01.04.2016)
Lyst å være forskningsassistent i Two Teachers-prosjektet? (01.04.2016)
Konkurranse vekket leselysten (31.03.2016)
Språkløyper: – Et løft for hele barnehagen (29.03.2016)
Verdige vinnere av Leseprisen 2016 (15.03.2016)
Presentasjoner fra nasjonal konferanse om lesing 2016 (15.03.2016)
Mener om utdanning – mangler kunnskap (11.03.2016)
Mener om utdanning – mangler kunnskap (11.03.2016)
90%-seminar ved Ph.d.-kandidat Aslaug Fodstad Gourvennec (10.03.2016)
Film: Lesing i elektro (03.03.2016)
Magisk Barnehagedag i Stavanger (01.03.2016)
Åpne forelesninger: Lærertetthet – elevenes læring og lærernes undervisningspraksis (23.02.2016)
Presentasjoner – Hvordan legge til rette for lese- og skriveopplæring på 4. og 5. trinn, også for de som strever? (18.02.2016)
Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte (15.02.2016)
Nå kan din kommune bli språkkommune (17.01.2016)
Samarbeider om elevers læring (12.01.2016)
Ledige stillinger ved Lesesenteret (05.01.2016)
Hva er egentlig dysleksi? (22.12.2015)
Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet (21.12.2015)
Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger 14.-15. mars 2016 (14.12.2015)
Mange vil bli PhD-kandidat ved Lesesenteret (13.12.2015)
Lesesenteret representert i nordisk fyrtårn-prosjekt (25.11.2015)
Lesesenterforsker på the 4th International Summit of the Book (16.11.2015)
Systematisk språkarbeid i barnehagen bør ta mer plass (12.11.2015)
– Observasjon av språk skal skje i samspill med barnet (06.11.2015)
Språksvake toåringer faller utenfor i lek (04.11.2015)
Lærere skal få mer kunnskap om digitale verktøy (30.10.2015)
Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016-2019 (29.10.2015)
Verdifull ny kunnskap om barnehagebarn (26.10.2015)
Misbruk av hjerneforskning (20.10.2015)
Lesemiljøet i hjemmet avgjørende for barns leseferdigheter (13.10.2015)
Dysleksiforskere søker ny forståelse på Lesesenteret (12.10.2015)
Takk til elever og lærere for utprøving av digitale leseprøver (23.09.2015)
Lanserer Nordic Journal of Literacy Research (22.09.2015)