Raskere bokstavlæring er god opplæring, også for elever som strever (01.12.2017)
Vinner din skole eller barnehage Leseprisen i 2018? (28.11.2017)
Skriv! Les! 2019 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy (28.11.2017)
Temanummer om språk og kommunikasjon i Naturfag (23.11.2017)
Høringsuttalelse fra Lesesenteret til Fagfornyelsen - kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter (21.11.2017)
Høring: Kjerneelementer i norskfaget (08.11.2017)
Er du vår nye senterleder? (26.10.2017)
Håndskrift i den digitale tida (23.10.2017)
Konferanse om ny rammeplan – Presentasjoner (20.10.2017)
PC i klasserommet kan gi nye muligheter i undervisningen (20.10.2017)
Slik kan du jobbe med lesing og ungdommer med IOP (17.10.2017)
Nytt spill for bokstavlæring (10.10.2017)
Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen» (02.10.2017)
Ny bok: Leselosboka (28.09.2017)
– Elevene må få tilgang på teknologi i klasserommet (27.09.2017)
FYR er over nasjonalt, men lever vidare lokalt (21.09.2017)
Digital læring på Nordic Edge (15.09.2017)
Lær å støtta elevane dine som skrivarar (08.09.2017)
Denne skal skapa kjønnsdebatt på lærarrommet (31.08.2017)
Disputerer om høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis (31.08.2017)
Språk og vokabular-pakke har blitt ny (29.08.2017)
Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker (28.08.2017)
Et vellykket førsteår i Two Teachers (23.08.2017)
Derfor er lesing og skriving viktig også i design og håndverk (22.08.2017)
Kreativ skriving kan vera suksessfaktoren for sidemål i vidaregåande (22.08.2017)
Språkvanskar hjå skulebarn – kva kan du gjera? (22.08.2017)
Slik lukkast du med nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet (22.08.2017)
Språkvanskar i barnehagealder blir eige tema i Språkløyper (22.08.2017)
Hva betyr familierisiko og hjemmemiljøet for barn med lese- og skrivevansker? (18.08.2017)
Læring gjennom leik på 1. trinn (16.08.2017)
Klart for påmelding til Språkløypers samling om overgangen frå barnehage til skule (14.08.2017)
Det viktige blikket for hvert barn (07.08.2017)
Flyt kan vera vel så viktig som staving (28.06.2017)
"Det matematiske barnet" - klassiker i ny utgave (26.06.2017)
Internasjonalt leseprosjekt i Læringsverkstedet Kanebo barnehage (19.06.2017)
Er vi på rett vei med voksenopplæringen? (16.06.2017)
Disputerer om blogging i klasserommet (15.06.2017)
Lesesenterets innspill til Overordnet del (14.06.2017)
Den viktige sammenhengen mellom språk og lek (02.06.2017)
Disputas om blogging i undervisninga (01.06.2017)
Åpen forelesning med Jan Frijters: Betydningen av tidlig innsats for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker (25.05.2017)
Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole (15.05.2017)
Konferanse om ny rammeplan for barnehagene (12.05.2017)
Ny bok går til kjernen av norskfaget (04.05.2017)
Mestring av hverdagsmatematikk – hvorfor er de eldste best? (28.04.2017)
Ny rammeplan for fremtidens barnehager (24.04.2017)
Litteraturfagets plass i skolen (21.04.2017)
Her er dei 28 nye språkkommunane (19.04.2017)
Leseprisen 2017 til Malakoff videregående skole (04.04.2017)
Stor entusiasme for djupnelæring på lesekonferansen (03.04.2017)
Ny bok: God leseplanlegging (30.03.2017)
10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling (29.03.2017)
Fravær og frafall og høna og egget (29.03.2017)
Førsteklassingene lærer bokstavene raskere (20.03.2017)
Kartlegging eller ikke kartlegging, er det dét som er spørsmålet? (14.03.2017)
Le@rning by blogging (09.03.2017)
Biblioteker vil nå «tweensa» (24.02.2017)
Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring (23.02.2017)
Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling (15.02.2017)
Fagspesifikk skriving på barneskolen (10.02.2017)
Leser eventyr på nettbrett (09.02.2017)
Barnehager trenger mer kunnskap om digital teknologi (06.02.2017)
Barnehager trenger mer kunnskap om digital teknologi (06.02.2017)
Lærerspesialist i norsk: Karriereløft for lærere (31.01.2017)
Norske elevers lesing - fortsetter framgangen? (30.01.2017)
Vaksenopplæring bruker Språkløyper til å undervisa innvandrarar betre (29.01.2017)
Språkløyper hjelper Svalbard med fleirspråklege utfordringar (28.01.2017)
Nå kan du melda deg på oppstartsamling for Språkløyper (27.01.2017)
Forskningsprosjekt skal se på leseferdighetene til minoritetsspråklige elever i barneskolen (27.01.2017)
Temauke: Minoritetsspråklige barn og elever (23.01.2017)
VEBB sentralt i norsk barnehageforskning (18.01.2017)
VEBB sentralt i norsk barnehageforskning (18.01.2017)
Noen oppklaringer om Leselos og metakognisjon (03.01.2017)
Ressurslærarar har gode erfaringar med læringsstøttande prøvar (27.12.2016)
Nasjonal konferanse om lesing – Sola 3.-4. april 2017 (21.12.2016)
Norske 15-åringer blir stadig bedre i lesing (06.12.2016)
Nasjonale prøvar: 5. klasseelevar held seg på same nivå (01.12.2016)
Lesegledernes Adventskalender (01.12.2016)
Læringsstøttende prøve i vokabular (01.12.2016)
TIMSS-resultata: - Norsk skule er på rett veg (30.11.2016)
TIMSS-resultata: Norske barneskuleelevar gjer det betre i matte (29.11.2016)
Er jentene egentlig bedre å lese enn gutter – eller gir prøvene feil bilde? (26.11.2016)
Kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter (23.11.2016)
Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene (23.11.2016)
Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen (22.11.2016)
Kvifor er gutar og lesing eit tema? (22.11.2016)
Leseprisen 2017 (10.11.2016)
Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt (10.11.2016)
Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016 (08.11.2016)
Utvalg foreslår å endre opplæringsloven for å hjelpe evnerike elever (02.11.2016)
"Skrivedidaktikk": Slik kan du gjere elevane betre til å skrive (28.10.2016)
Tid og stad for nye oppstartsamlingar er klare – rydd plass i kalenderen! (24.10.2016)
Nå kan du påverka framtida til barnehagen (20.10.2016)
Desse Språkløyper-pakkane kjem for ungdomsskulen (17.10.2016)
Brutte lenker (14.10.2016)
Slik blir det jobba med Språkløyper i vidaregåande (13.10.2016)
Slik blir det jobba med Språkløyper i ungdomsskulen (11.10.2016)
Derfor er Språkløyper nyttig i ungdomsskule og vidaregåande (07.10.2016)
Språkløyper gir det faglege samarbeidet som ungdomsskule og vidaregåande har sakna (04.10.2016)
Snart kan du finne ut om e-boken er passende for språkarbeidet i barnehagen (30.09.2016)
Lærerspesialist i norsk: Karriereløft for lærere (21.09.2016)
Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning (19.09.2016)
Språkløyper har ført til delingskultur (16.09.2016)
Hvordan jobbe med rask bokstavprogresjon? (13.09.2016)
Oppvekstsenter er heilfrelst på Språkløyper (12.09.2016)
- Me brenn for Språkløyper! (09.09.2016)
Slik jobbet læreren med rask bokstavprogresjon (08.09.2016)
Språkløyper får to tomlar opp av testgruppa (08.09.2016)
Språk er meir enn berre å setja namn på objekt (31.08.2016)
Då lesegleda kom svevende på ein sopelime (31.08.2016)
Kan oppdage risiko for lese- og skrivevansker (15.08.2016)
Elevenes kritiske blikk på litteraturundervisningen (15.08.2016)
Etterlenget forskning på effekten av flere lærere i klasserommet (12.07.2016)
Etterlenget forskning på effekten av flere lærere i klasserommet (12.07.2016)
Hva leser du i sommer? (30.06.2016)
Anne Mangen er ny professor (29.06.2016)
Oppdaterte småbøker (13.06.2016)
Lesesenterets EM-spesial (10.06.2016)
Klart for oppstart av Two Teachers (31.05.2016)
Klart for oppstart av Two Teachers (31.05.2016)
– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon (24.05.2016)
Flere barn blir meldt inn til PPT (24.05.2016)
Tidleg innsats (12.05.2016)
Barns fortellerkunnskap bør bevares i skolen (02.05.2016)
Hverdagsmatematikk: Test deg selv (28.04.2016)
Norges første språkkommuner er klare (28.04.2016)
Den viktige tilgangen til språket (28.04.2016)
– Inspirerende med Språkløyper (26.04.2016)
Førsteklassinger kan lese som eksperter (22.04.2016)
Slik kan du teste bokstavlæringen til elevene (15.04.2016)
Kartleggingsprøvene er gjennomført – hva så? (13.04.2016)
Nå måles elevenes leseferdigheter (08.04.2016)
Viktig å huske om kartleggingsprøvene (06.04.2016)
Slik ble barnehagen bedre til å formidle bøker (05.04.2016)
Språkløyper 2016: Introduksjonssamlinger (05.04.2016)
Lyst å være forskningsassistent i Two Teachers-prosjektet? (01.04.2016)
Lyst å være forskningsassistent i Two Teachers-prosjektet? (01.04.2016)
Konkurranse vekket leselysten (31.03.2016)
Språkløyper: – Et løft for hele barnehagen (29.03.2016)
Verdige vinnere av Leseprisen 2016 (15.03.2016)
Presentasjoner fra nasjonal konferanse om lesing 2016 (15.03.2016)
Mener om utdanning – mangler kunnskap (11.03.2016)
Mener om utdanning – mangler kunnskap (11.03.2016)
90%-seminar ved Ph.d.-kandidat Aslaug Fodstad Gourvennec (10.03.2016)
Film: Lesing i elektro (03.03.2016)
Magisk Barnehagedag i Stavanger (01.03.2016)
Åpne forelesninger: Lærertetthet – elevenes læring og lærernes undervisningspraksis (23.02.2016)
Presentasjoner – Hvordan legge til rette for lese- og skriveopplæring på 4. og 5. trinn, også for de som strever? (18.02.2016)
Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte (15.02.2016)
Nå kan din kommune bli språkkommune (17.01.2016)