MENY

Samarbeid med bibliotek, lesegruppe og foreldresamarbeid

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har produsert flere filmer som omhandler språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. I denne filmen kan du se eksempel på hvordan en barnehage arbeider med språk i hverdagen.

Belset barehage i Bærum er en av barnehagene som deltar i prosjektet Språkløftet, som har som mål å bedre språkutvikling og sosial kompetanse hos barn i barnehage og skole.

I sitt arbeid med språket har Belset valgt å legge vekt på barnelitteratur og de har et godt samarbeid med det lokale biblioteket. Du kan lese mer om filmen på NAFO sine hjemmesider.


Se filmen her

UiS logo
Jenter leser sammen