MENY

Livredd i Syden & Superpappa og Pelé: Sydenbrødrene

I dette undervisningsopplegget har vår lesegleder Karin Paulsen benyttet to bøker som omhandler samme tema, men som gir to ulike perspektiver.

Presentasjon av Superpappa og Pelé: Sydenbrødrene
I boka Superpappa og Pelé: Sydenbrødrene møter vi Pelé og pappaen hans som har reist til dette mystiske stedet Syden. De har reist til Playa del Canarifugl. Pappa vil bare slappe av, noe Pelé synes er utrolig kjedelig. Han får lov til å starte i juniorklubben som virker spennende helt til tre store brødre dukker opp. De vil tvinge alle til å leke sjørøver og Pelé synes det er på tide å gjøre mytteri.

Pelé tar oss med på en ferd gjennom byen med sydenbrødrene hakk i hæl, og de løper forbi byens piratklubb, karaokebar, danseskole og grisefest. Den ville ferden endre nesten i tragedie, da Superpappa heldigvis kommer til unnsetning.

Dette er den tredje boka om superpappa og Pelé.

Presentasjon av Livredd i Syden
Boka Livredd i Syden handler om Maja og pappaen hennes som er på ferie i Syden. Alle elsker Syden, men ikke Maja. Hun forstår ikke hvorfor man skal utsette seg for knuffing i køer, stuping fra tårn eller bølger som kan velte hvem som helst over ende. Heldigvis har Maja en pappa som er stor, sterk og aldri redd, og da gjør det ikke så mye at Maja ikke er så tøff. 

En dag drar de til dyrehagen. Maja blir veldig opptatt av en skilpadde, og plutselig er pappa vekk. Og når pappa oppdager at det ikke er Maja han lenger går å leier på, men en apekatt, så får han panikk, og begynner å lete høyt og lavt etter jenta si.

Vi ser hvordan pappa krymper og blir mindre og mindre jo lengre han leter. Han er redd, mens er Maja rolig og tenker at pappa vil finne henne. Hun bestemmer seg for å kjøpe is, en kjempestor is. Hun klarer det, og mens hun spiser isen ser hun noe i strandkanten. Det er pappa. Han er liten – bitteliten. Pappa blir veldig glad når han ser Maja, og etter hvert blir pappa sånn passe stor igjen.

Karin valgte begge bøkene for å gi elevene en leseropplevelser med et gjenkjennelig tema.

 

Boka i bruk - Superpappa og Pelé: Sydenbrødrene

Førlesningsfase
Karin startet med å stille elevene identifikasjonsspørsmål om de visste hvor Syden var, og hvem som hadde vært i Syden, og så fortalte elevene litt om det.

Etterpå så de sammen på bildet på forsiden. Det var ikke alle som la merke til det i begynnelsen, men etter hvert som de snakket om det, var det en jente som la merke til skyggene. Sammen diskuterte de hva skyggene kunne være.

Karin brukte også tid på å lese parateksten sammen med elevene. På den måten fikk de sett nærmere på figurene de senere ville møte i boken. Dette var med på å gi elevene en førforståelse og en forventning til hva som ville komme.

Til slutt snakket de om tittelen: Sydenbrødrene. Hva kunne den bety?

Lesing og diskusjon
Karin leste boka høyt for klassen og stoppet etter hvert som det dukket opp vanskelige ord de kunne diskutere, eller elementer elevene kanskje kjente igjen og selv hadde erfaringer med. For eksempel snakket de om lekeklubber i syden og de elevene som hadde vært med på dette fortalte om sine opplevelser og erfaringer.

Boka tar opp flere vanskelige ord og begreper som for eksempel mytteri og karaokebar, i tillegg til en del spanske ord. Det å lese boka høyt gav Karin en fin mulighet til å introdusere disse ordene og begrepene på en naturlig måte, og diskutere dem med elevene.

Så dukker plutselig skyggene fra framsiden opp i handlingen. Karin diskuterte med elevene hva disse skyggene kunne være. Det viste seg at skyggene var sydenbrødrene, og det skulle vise seg at disse brødrene var noen plageånder. Mange hadde møtt slike personer og det var mye å snakke om.

I boka jakter plageåndene på de andre barna. På et tidspunkt havner sydenbrødrene i vannet og de kan ikke svømme. Hva skal Pele og de andre barna gjøre nå? Dette er en fin anledning til å stille elevene overføringsspørsmål og skape en diskusjon rundt hva man ville gjort i disse situasjonene?

 

Boka i bruk: Livredd i Syden

Førlesningsfase
Klassen så på forsiden sammen og elevene ble spurt om hvem de trodde var redde. Noen av elevene svarte jenta. Når de ble spurt hvordan de kunne se at jenta var redd, svarte de at de kunne se det på øynene hennes og måten hun holdt seg fast i faren.  Akkurat den tolkningen er litt morsom, for i denne boken er det faktisk ikke jenta som er redd.

Lesing med lesestopp
I motsetning til den første boka er pappaen i Livredd i Syden veldig aktiv. Klassen snakket sammen om hva de likte å gjøre i syden, før de kom inn på jenta i boka som ikke vil gjøre noen ting. Elevene mente pappaen var veldig modig og jenta veldig pysete, for hun ville bare sitte på bassengkanten og turte ikke å bade. Hun turte heller ikke å gå alene for å kjøpe is, selv om hun hadde veldig lyst på en.

I dyrehagen blir Maja opptatt av en skilpaddebaby og plutselig oppdager hun at pappa er borte. I mens går pappa rundt og leier på den forsvunne apen i dyrehagen uten å vite at Maja er vekk. Etter hvert oppdager pappa at han ikke lenger leier på Maja og man kan se hvordan han blir mindre og mindre, og veldig redd. Her tok Karin en lesestopp og spurte elevene om det å bli borte fra foreldrene sine.

Mens huns spiser is på stranden ser hun en veldig liten skikkelse nede i vannkanten. Karin spurte elevene om hva de trodde det var.  Det viser seg at det er pappaen til Maja. Han er fryktelig glad for å se Maja igjen og klemmer henne sikkert tusen ganger. Klassen diskuterer så hva det betyr at pappa har blitt så liten og hva det betyr å være så redd, og klassen fikk en fin diskusjon rundt dette.

”Når vi er så redde så føler vi oss veldig små” – elev.

Tilslutt spiser Maja og pappa mange burgere og pappa blir sånn passe stor igjen. Deretter blir elevene spurt det samme spørsmålet som i begynnelsen – hvem var det som var så redd? Alle var enige om at det ikke var den lille jenta, slik det så ut som på forsiden, men pappaen.

Refleksjon
Det som knytter bøkene sammen er det tematiske, og at de gir tilgang til ulike erfaringer i syden. Samtidig er de menneskelige problemstillingene, som å miste noen, være redd eller møte plageånder, erfaringer man kan forstå selv om man ikke har vært i syden. Ved å finne bøker som handler om det samme, åpner det opp for muligheten til å få ulike perspektiv på ting.

Kanskje gir bøkene også erfaringer som du ikke nødvendigvis har opplevd selv, men som er fint å ta opp gjennom diskusjon. Som for eksempel hva man skal gjøre hvis man blir redd? Eller hva skjedde med jenta som ble alene?

I begge bøkene ligger det også mye tolkningskompetanse i bildene. I Livredd i Syden er det størrelsen på figurene som går fra liten til stor og stor til liten, mens det i Superpappa og Pelé: Sydenbrødrene er skyggene. Bildene understreker handlingen i boka og må tolkes.

I tillegg introduserer begge bøkene nye ord og begrep gjennom en naturlig kontekst, noe som gjør det enklere for elevene å snakke om og forstå vanskelige ord eller begrep som for eksempel karaokebar, mytteri og det å spisse albuer.

Ved å gi elevene tilgang på bøker med samme tematikk, kan elevene få flere knagger og innfallsvinkler til sine tanker og spørsmål, enn om man bare spør barna om de har vært i Syden. Dette bidrar til at barna får utviklet fantasien, fortellergleden og skrivegleden, og man gir dem noe å snakke om.

 

Delt av lesegleder Karin Paulsen


Last ned illustrert versjon av undervisningsopplegg (pdf)
 

 

 

             

 

 

Faksimile: Superpappa og Pele: Sydenbrødrene