MENY

Krigen av Gro Dahle

Skilsmisse kan være et vanskelig tema. Lesegleder Katrin Handeland valgte å bruke boka som et redskap til å kjenne på følelser knyttet til skilsmisse.

Presentasjon av boka
I boka Krigen av Gro Dahle møter vi Inga som gir oss et innblikk i hvordan hennes idylliske hverdag plutselig blir brutt opp av en krig mellom mamma og pappa.

Inga har sett bilder av krig i avisene. Hun har hørt lyden av bombene og skuddene på tv. Heldigvis bor Inga i et fredelig land, der ikke engang humlene er farlige. Men en dag kommer krigen nærmere, og når mamma og pappa trekker krigen inn i Ingas hjem, er det som om den flytter inn i henne og blir boende.

Foreldrene til Inga skal skilles, og vi ser hvordan Inga går gjennom skilsmissens ulike faser med redsel, oppbrudd, skyldfølelse og pendlingen mellom foreldrene.  Ingas brødre og resten av familien klarer å gå videre etter at foreldrene flytter fra hverandre, men for Inga tar det lengre tid.

Kan man få det bra igjen, etter å ha vært gjennom en krig? Kan man få krigen ut av kroppen, selv om den har satt seg helt fast?

Krigen ble nominert til Kritikerprisen i 2013.

Boka i bruk
Med mange elever i klassen som har opplevd skilsmisse og hatt et vanskelig forhold til det, valgte Katrin å lese boka Krigen høyt for klassen. For selv om boka tar opp et sensitivt tema, fikk Katrin ved hjelp av boka vist at mange opplever skilsmisse på samme måte og at man ikke er alene. Boka fungerte derfor som en fin inngang til et vanskelig tema.

For at elevene skulle få mulighet til å stille spørsmål, komme med kommentarer og diskutere handlingen i boka, la Karin inn lesestopp underveis. Elevene relaterte boka til sitt eget liv, og kom fram til flere tema som ble diskutert i klassen.

Sammen snakket de om det å ha sterk skyldfølelse, hva skyldfølelse er og hvordan det aldri er barn sin feil at foreldrene skilles. Vi snakket også om å ha dårlig samvittighet og føle anger. I hovedsak fikk alle elevene delt sine tanker og følelser knyttet til skilsmisse, for om de ikke har foreldre som er skilt, kjenner de noen med skilte foreldre.

Etter at de hadde lest ble elevene bedt om å lage et tankekart over utsagnet: ”Dette kan jeg gjøre for å få det bedre når jeg er lei og trist”. De snakket sammen om det først før elevene utførte oppgaven to og to.

Elevenes reaksjon til boka
Fordi skilsmisse nettopp var et sensitivt tema i klassen, var det viktig for Katrin å være observante på hvordan elevene reagerte. Elevene opplevde boka som fin og sterk. Det at de kunne se at flere hadde det på samme måte, og at flere snakket om de samme tingene og hadde de samme følelsene var godt for dem.

Etter at vi hadde lest boka, spurte vi elevene hvorfor de trodde vi hadde lest denne boka. Mange svarte at det var fordi det var mange som var skilsmissebarn i klassen – og at dette var for å hjelpe dem.

Refleksjon
Litteraturen gir i dette tilfellet mulighet for å skape en empatisk innlevelse i andre menneskers liv. Boka gav tilgang til noen problemstillinger som kanskje ikke alle elevene opplever, men som likevel er en del av hverdagen til mange. Og den gav noen elever muligheten til å relatere tematikken til sitt eget liv

Elevene opplevde at ved å snakke om fiktive personer, som Inga og brødrene i boka, så snakket man egentlig om sitt eget liv. Det gjorde selve dialogen lettere og boka ble dermed inngangen til et vanskelig tema.

Som lærer er man ofte redd for å trå over noen grenser å komme for tett på noen. Dette er ikke en bok du bare tar med deg i forbifarten på biblioteket. Krigen er en krevende bok og tar opp et tematisk tungt og sensitivt tema, at det er viktig å lage noen stillaser rundt lesingen, for eksempel å være ekstra observante, og følge opp de elevene som kanskje vil synes dette er ubehagelig. For Katrin var det derfor viktig å ha et stort fokus på de elevene som hadde skilte foreldre og sørge for å følge opp disse elevene i etterkant.

Dette er en bok som kan brukes av elever på barnetrinnet like godt som elever på videregående.
 

Delt av lesegleder Katrin Handeland.


Last ned illustrert versjon av undervisningsopplegget (pdf)

Faksimile: Krigen