MENY

Program - Nasjonal konferanse om lesing 2018

Fullstendig program for årets konferanse. (Med forbehold om endringer.)

 

Godtigang_heading.jpg%20%28sl_bannerImage_220%29


HJEM  –  PROGRAM  –  PRESENTASJONER  –  PRAKTISK INFORMASJON


Mandag 19. mars:

09.00–09.30
Registrering

09.30–09.45
Åpning

09.45–10.30
Plenumsforedrag: God begynneropplæring i lesing
Kjersti Lundetræ og Kristin Sunde, Lesesenteret

10.30–10.45
Pause

10.45–11.30
Plenumsforedrag: Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet-prosjektet
Oddny J. Solheim, Lesesenteret

11.30–12.30
Lunsj

12.30–13.15
Parallellsesjoner:

1.1. Betydningen av og erfaringer med rask bokstavprogresjon 
Kjellaug Torland, Vardåsen skole og Kristin Sunde, Lesesenteret

1.2. Kan vi vite hvilke barn som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker før de lærer å lese? Zahra Esmaeeli, Lesesenteret

1.3. "God leser, god staver?" – resultater fra Stavangerprosjektet 
Åse Kathrine Gjestsen, Lesesenteret

13.15–13.30
Pause

13.30–14.15
Parallellsesjoner:

2.1. Elever som strever med leseflyt
Edle Inga Bentsen, Lesesenteret

2.2. Om erfaring fra deltakelse/arbeidsform i På sporet-prosjektet – Del 1
Forskere fra På sporet-prosjektet, Lesesenteret

2.3. Muntlighet i begynneropplæringen 
Christian Bjerke, Høgskolen i Østfold og Ronny Johansen, Høgskolen i Sørøst-Norge

14.15–14.30
Pause

14.30–15.15
Parallellsesjoner:

3.1. Getting serious about serious games: Best practices for using computer games in the reading classroom 
(Foredraget holdes på engelsk)
Erin McTigue, Lesesenteret

3.2. Om erfaring fra deltakelse/arbeidsform i På sporet-prosjektet – Del 2 
Forskere fra På sporet-prosjektet, Lesesenteret

3.3. Early reading in English – building bridges between first language and second language reading skills 
(Foredraget holdes på engelsk)

Rebecca Anne Charboneau Stuvland, Universitetet i Stavanger

15.15–15.30
Pause

15.30–16.15
Plenumsforedrag: Godt i gang med skriving? Ja, tja, nei
Anne Håland, Lesesenteret

---

19.30–22.00
Konferansemiddag

Tirsdag 20. mars:

09.00–09.10
Åpning av dag 2

09.10–09.45
Utdeling av Leseprisen 2018
Presentasjon av vinnerprosjektet

09.45–10.30
Plenumsforedrag: Arbeid med bildebøker i digitale lese- og skriveprosesser - multimodalt tekstskapingsarbeid på nettbrett
Kirsten Linnea Kruse, Høgskolen i Sørøst-Norge

10.30–10.45
Pause

10.45–11.30
Parallellsesjoner:

4.1. Hva kan en lære om elevenes leseferdighet gjennom å høre dem lese ukjent tekst?
Kjersti Lundetræ, Lesesenteret

4.2. Lese- og skriveopplæring for flerspråklige elever
Kirsten Palm, Høgskolen i Oslo og Akershus

4.3. Tips fra klasserommet 
Studenter fra Lesing 1 og 2

11.30–12.30
Lunsj

12.30–13.15
Plenumsforedrag: Leseforståelse: Utvikling og effekt av pedagogiske tiltak
Monica Melby-Lervåg, Universitetet i Oslo

13.15–13.30
Pause

13.30–14.25
Spørretimen – svar på "postkassespørsmål"
Paneldeltakere fra Lesesenteret. Innleder: Anne Håland

14.25–14.30
Avslutning