MENY

Pogram - Nasjonal konferanse om lesing 2018

Foreløpig program for konferansen. Merk at flere av titlene er arbeidstitler. Programmet oppdateres så snart endelige titler mottas fra foredragsholderne.

 

Godtigang_heading.jpg%20%28sl_bannerImage_220%29


HJEM  –  PROGRAM  –  PÅMELDING  –  PRAKTISK INFORMASJON


Mandag 19. mars:

09.00 - 09.30
Registrering

09.30 - 09.45
Åpning

09.45 - 10.30
Plenumsforedrag: God begynneroppæring i lesing
Kjersti Lundetræ og Kristin Sunde, Lesesenteret

10.30 - 10.45
Pause

10.45 - 11.30
Plenumsforedrag: Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet prosjektet.
Oddny J. Solheim, Lesesenteret

11.30 - 12.30
Lunsj

12.30 - 13.15
Parallellsesjoner:

1.1. Betydningen av, og erfaringer med, rask bokstavprogresjon. Kjellaug Torland, Vardåsen skole og Kristin Sunde, Lesesenteret

1.2. Kan vi vite hvilke barn som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker før de lærer å lese? Zahra Esmaeeli, Lesesenteret

1.3. "God leser, god staver?" – resultater fra Stavangerprosjektet. Åse Kathrine Gjestsen, Lesesenteret

13.-15 - 13.30
Pause

13.30 - 14.15
Parallellsesjoner:

2.1. Leseflyt. Edle Inga Bentsen, Lesesenteret

2.2. Om erfaring fra deltakelse/arbeidsform i På sporet-prosjektet – Del 1. Forskere fra På sporet-prosjektet, Lesesenteret, Lesesenteret

2.3. Muntlighet i begynneropplæringen. Christian Bjerke, Høgskolen i Østfold og Ronny Johansen, Høgskolen i Sørøst-Norge

14.-15 - 14.30
Pause

14.30 - 15.15
Parallellsesjoner:

3.1. Hvordan bør man integrere digitale verktøy i undervisningen for at de skal få effekt på elevenes leseferdighet? (på engelsk). Erin McTigue, Lesesenteret

3.2. Om erfaring fra deltakelse/arbeidsform i På sporet-prosjektet – Del 2. Forskere fra På sporet-prosjektet, Lesesenteret, Lesesenteret

3.3. Lesing og skriving i engelsk. Rebecca Anne Charboneau Stuvland, Universitetet i Stavanger

15.-15 - 15.30
Pause

15.30 - 16.15
Plenumsforedrag: Godt i gang med skriving? Ja-tja,nei
Anne Håland, Lesesenteret

---

19.30 - 22.00
Konferansemiddag

 

Tirsdag 20. mars:

09.00 - 09.10
Åpning av dag 2

09.10 - 09.45
Utdeling av Leseprisen 2018
Presentasjon av vinnerprosjektet

09.45 - 10.30
Plenumsforedrag: Leseforståelse: Utvikling og effekt av pedagogiske tiltak
Monica Melby-Lervåg, Universitetet i Oslo

10.30 - 10.45
Pause

10.45 - 11.30
Parallellsesjoner:

4.1. Hva kan en lære om elevenes leseferdighet gjennom å høre dem lese ukjent tekst? Kjersti Lundetræ, Lesesenteret

4.2. Flerspråklig klasserom. Kirsten Palm, Høgskolen i Oslo og Akershus

4.3. Tips fra klasserommet. Studenter fra Lesing 1 og 2

11.30 - 12.30
Lunsj

12.30 - 13.15
Plenumsforedrag: Arbeid med bildebøker i digitale lese- og skriveprosesser - multimodalt tekstskapingsarbeid på nettbrett.
Kirsten Linnea Kruse, Høgskolen i Telemark

13.15 - 13.30
Pause

13.30 - 14.25
Spørretimen – svar på "postkassespørsmål"
Paneldeltakere fra Lesesenteret. Innleder: Anne Håland

14.25 - 14.30
Avslutning