MENY

Barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste"

Konferanse om overgangene i barnehagen og mellom barnehage og skole. 24. januar (Gardermoen, fulltegnet) og 7. mars (Bodø - påmeldingsfrist 15.februar).

sammenheng Barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste" arrangeres 24. januar på Gardermoen og 7. mars i Bodø.

Den nye rammeplanen for barnehagen vektlegger at barnehager skal jobbe aktivt for å sikre trygge og gode overganger for barn. Konferansen "Sammenheng – for barnets beste" tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen. 

Informasjon om sted, påmelding og pris

Konferansen arrangeres både på Gardermoen og i Bodø. Deltakeravgiften er kr 500,-. 

Vi ønsker deg velkommen til en barnehagekonferanse som fokuserer på barns utvikling, lek, læring, livsmestring og trivsel! 

Meld deg på barnehagekonferansen nå!

Gardermoen

24. januar kl. 9–15.45 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. (Påmeldingsfrist utløpt.)

Bodø

7. mars kl. 9–15.45 i Stormen Konserthus. Påmeldingsfrist: 15. februar. 

Nasjonale sentre som arrangør

Det er åtte nasjonale sentre som samarbeider om å arrangere konferansen. Disse er:

  • Fremmedspråksenteret
  • Lesesenteret
  • Læringsmiljøsenteret
  • Matematikksenteret
  • Naturfagsenteret
  • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
  • Nasjonalt senter for kunst og kultur
  • Skrivesenteret.

Konferansen er støttet av Utdanningsdirektoratet

Les også