MENY

Undervisningsopplegg: Reklame

Introduksjonen til dette opplegget bygger på Nettopp Norsk (Aschehoug) sin nettressurs. Arbeidet med å tilnærme seg fagstoffet er brutt ned i små biter med flere eksempler på reklamer fra ulike områder.

Av Margaret Iuell-Heitmann, Greåker videregående skole

Eleven har også en liste med viktige ord for å kunne arbeide med dette emnet. Den informasjonen eleven samler i vurderingen av reklamene, kan være et utgangspunkt for videre skriving.

Opplegget finnes her: Word-versjon PDF-versjon