MENY

Skrive dikt med lyriske virkemidler

Dette lyrikk-opplegget ser spesielt på sammenlikninger, metaforer og språklige bilder. Etterpå skriver elevene dikt etter en "oppskrift" inspirert av Gro Dahles skrivekurs. Diktskrivingen tar utgangspunkt i følelser og sansning. Opplegget tar ca 2 timer. Delt av Jorun Fjellanger.

Arbeid med lyrikk. Opplegget gir konkrete skriveoppdrag i forhold til dikt, noe som gjør det enklere å forstå den lyriske sjangeren og den oppleves mer relevant. Samtidig får elevene utfoldet seg kreativt innenfor fastsatte rammer. Kan brukes på ungdomstrinnet, men kanskje også blant NyGIV-elever for eksempel i norsk på VG1 yf.

Føraktivitet: Kort gjennomgang av sjangre. Fokus på sammenlikning, metafor og språklig bilde, med felles skriving av dikt der en følelse beskrives med sammenlikninger basert på sansning. Elevene skriver så i par, og deretter hver for seg om der er tid.

Lærebok trengs ikke, men elevene bør ha pc'er. Merk at det er lagt ved et ark som kan skrives ut og klippes opp til kort som klassen kan bruke til å trekke skriveoppgave. Her finner du beskrivelse og kort-arket.