MENY

Førlesing: Aktivisering av forkunnskap på engelsk

Dette NyGIV-opplegget er brukt i engelskfaget på VG1, men kan også brukes på lavere trinn og tilpasses andre fag og tema. Undervisningsopplegget legger vekt på å vekke elevenes forkunnskap til det aktuelle tema.

Undervisningsopplegget
Dette er et undervisningsopplegg brukt på VG1 i forbindelse med NyGIV. Vi brukte læreboka Tracks i tillegg til kart over Storbritannia og Irland. Stoffet burde vært kjent fra ungdomsstrinnet og media, men NyGIV-elever (og andre) trengte en oppfriskning og en ny start.

Bruk av førlesingsstrategier bidrar til å konkretisere stoffet se skal lese og gjør det lettere å forstå teksten.
 

1. Førlesing gjennom aktivisering av egen kunnskap

  • Jeg ba elevene lukke øynene og si det første som kom i tankene deres da jeg sa: Scotland. Jeg skrev ordet/tankene deres på tavla. Det endte med 4 ord: Kilt, Nessie, Celtics og Haggis.
  • Jeg ba elevene lukke øynene og si det først de tenkte på da jeg sa: Wales. Jeg fikk forslag til bare ett ord – som heller ikke passet: Hvaler… :)
  • Jeg ba elevene lukke øynene og gi meg respons på ordet: Ireland. Det som kom frem var Guinness.
  • Jeg ba elevene lukke øynene og si det første de tenkte på da jeg sa: England. Da fikk jeg hele tavla fullt – bokstavlig talt!

2. Tavleundervisning 
Lærer forteller kort om hva UK står for, hva GB står for og at Northern Ireland ikke er det samme som Irland og at vi ville vente med bakgrunn om Ireland/Northern Ireland til senere i semesteret.

3. Kart
VG1-læreboka Tracks, s. 122: kartvedlegg. Jeg ba alle finne frem kartet i boka og sette fingeren på Skottland. I tur og orden gjorde vi det samme med England, Wales og Nord-Irland. Jeg sjekket at alle fant rett land før jeg spurte etter neste.

4. Lesing
Jeg ga elevene England, Scotland eller Wales. De fikk 30 minutter til å finne så mye de kunne om «sitt» land. De fikk beskjed om å ta utgangspunkt i boka, men de kunne bruke alle kilder. De skulle notere ned stikkord – helst på engelsk.

5. Presentasjon i gruppe
Etter 30 minutter ble elevene samlet i grupper på tre der hvert land hadde 1 representant. Når det var «Scotland’s» tur, måtte de andre 2 elever legge vekk notatene sine og lytte til all informasjon som var samlet om Scotland. De ble oppfordret til å snakke engelsk når de fortalte om landet "sitt".


Erfaringer
Av ulike grunner var denne undervisningsøkta egentlig ikke så godt planlagt fra min side, men opplegget ble svært vellykket likevel: Førlesingen engasjerte elevene, og da vi kom til England til slutt så fikk jeg nesten sjokk over alle stikkordene de kom med. En elev med konsentrasjonsvansker viste at han kunne mye og deltok ivrig for første gang i år. Da jeg ba elevene om om helt konkret å peke på land på kartet, var jeg redd for at det skulle være for barnslig, men elevene fulgte straks oppfordringen og det viste seg at det var flere som måtte ha litt hjelp fra sidemannen. Det er lett å glemme at alle ikke kan alt, og at en del elever er overraskende «svake» når de kommer på vgs.

Siden vi hadde brukt så lang tid på førlesing, trengte jeg ikke å jobbe mye for å få elevene til å finne ut mer om landet sitt – for første gang så virket det som om alle var motiverte. (De fikk i utgangspunktet bare 20 min til å finne informasjon, men jeg måtte utvide til 30 min fordi de ville finne mer.)

Etter alle hadde presentert sitt land for resten av gruppa avsluttet vi timen. Da overhørte jeg en av de svakest-presterende elevene si: "Jeg har fa’en meg aldri lært så mye engelsk i en time før". Da fikk jeg noe å tenke på, fordi jeg følte at jeg ikke hadde «undervist» noe, ihvertfall ikke i forhold til tidligere undervisningsopplegg med samme tema. Jeg gjentok opplegget i en annen klasse og sitter med positive erfaringer fra også denne timen.

Jeg har forstått at førlesingsaktiviteter er viktig og at vi må finne ut av hva elevene kan fra før - før vi bygger på med nytt stoff.


Delt av Dianna Evans, Østfold