MENY
< Leselos - kurs - Del 5 >

Leselos - kurs - Del 5

Hvis ordene i en tekst ikke gir mening er det vanskelig å få tak i innholdet. Ordforråd er derfor veldig viktig for å konstruere mening i teksten.
Del 5 av kurset holdes av Liv Engen og handler om orddforråd.

Del 5 - Ordforråd

Små barn så vel som skoleelever og voksne blir kjent med nye ord etter hvert som de eksponeres for nye erfaringer, nye opplevelser og ny innsikt.

Men hvis en tekst skal bli meningsbærende er det en forutsetning at elevene lærer å stoppe opp ved ukjente ord i teksten. Ord kan læres.  Elevene må se behovet for å lære nye ord både i tale og skrift, få anledning til å utforske dem og muligheter til å ta dem i bruk.

I tillegg må elevene lære strategier som kan hjelpe dem til å forstå meningen med disse ordene. Kunnskap viser seg i bruk. Vi må derfor lære elevene å bruke de nye ordene i sine presentasjoner, enten det er muntlig eller skriftlig.

Klikk på bildet for å starte del 5 (forelesningen åpnes i eget vindu).

 

 

 

< Leselos - kurs - Del 5 >