MENY

Forskning og innovasjon i utdanningssektoren - FINNUT

På sporet-prosjektet finansieres blant annet av FINNUT, som er et program i Forskningsrådet (Norges forskningsråd). Forskningsrådet er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. FINNUT står for forskning og innovasjon i utdanningssektoren.

Posteren er laget til formidling om prosjekter finansiert av FINNUT. Den gir en god oversikt over På sporets mål, bakgrunn, forskningsspørsmål, metode og samfunnsrelevans.

Poster Finnut

Last ned poster (pdf).

UiS logo