MENY

Fra tradisjon til forskningsbasert praksis i begynneropplæringen

UiS arrangerte 3. februar Utdanningskonferansen 2015 der fokus var skole og barnehage. Professor Per Henning Uppstad presenterte På sporet-prosjektet som et initiativ til å gå fra tradisjon til forskningsbasert praksis i begynneropplæringen.

På sporet er et intervensjonsprosjekt der intervensjonen – altså opplegget som prøves ut - tar utgangspunkt i den beste forskningen vi har tilgjengelig på området. Tiltakene prøves så ut i en norsk skolekontekst med siktemål om å redusere andelen elever som utvikler lesevansker. Uppstad fremhevet at intervensjonen i særlig grad undersøker utfordringer som også lærere har pekt ut, slik som spørsmål om hvordan organisere tidlige tiltak og hvilket innhold de skal ha. 

UiS logo
Per Henning Uppstad

På Sporet

Logo