Forskning ved Lesesenteret

Lesesenteret skal vinne ny innsikt som kan bidra til å styrke lese- og skriveopplæringen og avhjelpe lese- og skrivevansker i skolen og samfunnet generelt.

Forskningen ved Lesesenteret skal ha rom for både grunnforskning og anvendt forskning. Med sin nære kontakt til praksisfeltet har forskningen ved senteret en klar praksisforankring.

Lesesenteret vil legge grunnlaget for samarbeid med andre forskningsmiljø, både ved Universitetet i Stavanger, nasjonalt og internasjonalt.

 

UiS logo
Oddny Judith Solheim