Verdens viktigste jobb

Barnehagelærere og lærere har verdens viktigste jobb, og det finnes mange dyktige barnehagelærere i norske barnehager. Rammeplanen setter høye krav til kvaliteten i barnehagen, og det er derfor viktig for de ansatte i barnehagen å være faglig oppdatert.

Seks barn omkranser barnehagelærer, og gir henne en klem

Lesesenteret bidrar til å styrke barnehagelærerutdanningen gjennom forskning og utvikling. Forskningsprosjekt som Stavangerprosjektet og VEBB gir viktig kunnskap om barnehagehverdagen og barnas utvikling.  I tillegg bidrar senteret med undervisning på studier ved Universitetet i Stavanger.

Fagkonferanser er en viktig arena for å nå ut med ny kunnskap. Lesesenteret arrangerer jevnlig konferanser for ansatte i barnehager med aktuelle tema.

Gjennom Språkløyper kan personale i barnehagen bruke nettbasert undervisning for å heve sin kompetanse i fellesskap. Lesesenteret har ansvar for å utvikle Språkløyper, og gjør dette i samarbeid med barnehagepedagoger og forskere. 

Ønsker du å lære mer? Du finner mer informasjon om hva Lesesenteret kan tilby i menyen til venstre.