MENY
 • Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1 –10. trinn. 60 stp

  Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1.–10. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler à 30, 15 og 15 studiepoeng.        

  Les mer om Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn. 60 stp

 • Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk 30.stp

  Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

  Les mer om Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk 30.stp.

 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7.trinn)

  Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på barnetrinnet som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i nyere teorier om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

  Les mer om Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7.trinn).

 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.-13. trinn)

  Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på ungdomstrinnet eller videregående opplæring som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i teori om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.       

  Les mer om Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.-13. trinn).

 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (8.-13. trinn)

  Studiet bygger på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 eller tilsvarende, og kan også tilbys lærere på 1.-7.trinn. Fokuset i første del vil være fagspesifikk lesing og skriving og utvikling av kritisk literacy. I andre del av studiet vil studentene forske på egen praksis i et FOU-prosjekt.       

  Les mer om Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (8.-13. trinn).

 • Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne

  Målet med dette kurset er en kvalifisering og sertifisering av lærere som skal undervise voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

  Kurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre opplæring for voksne.

  Les mer: informasjon om studiet