MENY

Engasjement for menneskerettar

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har laga eit opplegg kor elevane får moglegheit til å engasjere seg og delta aktivt i samfunnslivet.

Ein føresetnad for å ha eit demokratisk samfunn er at innbyggjarane respekterer og sluttar opp om menneskerettar og grunnleggjande demokratiske verdiar som likeverd, respekt, toleranse, ytringsfridom og frie val.


Les heile opplegget på heimesidene til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.