MENY

Mengdelesing, lesestrategier og muntlig formidling

Utdanningsdirektoratet har en rekke ressurser knyttet til de læreplanmålene som ble endret i 2013. Her er et eksempel som handler om lesing i norskfaget.

I dette opplegget skal elevene i «bokbad», det vil si at de skal velge en tekst av et visst omfang (skjønnlitteratur eller sakprosa), bruke ulike lesestrategier underveis og formidle sin leseopplevelse til andre på en måte som er egnet til å inspirere og stimulere deres leselyst.

Kompetansemålene til dette opplegget er hentet fra hovedområdene Muntlig og Skriftlig kommunikasjonEleven skal kunne:

  • Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesning og dramatisering.
  • Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger.
  • Skrive ulike typer tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder.


Les mer om gjennomføring av undervisningsopplegget på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.