MENY

Utvide ordforrådet gjennom bøker - for andrespråkselever

Ordforrådet er en nøkkel til forståelse og deltakelse. I undervisningen av andrespråkselever er det derfor viktig å jobbe med ordforrådet. Her kan bøker, spesielt billedbøker, gi et fortrinn.

Fortellinger engasjerer og skaper mulighet for identifikasjon og innlevelse. Språket i bøker er som oftest godt og variert, med ord og utrykk fra ulike miljø. Fortellingsmønsteret kan gi gjenkjenning, og en kan bygge forståelsen på fortellingene en kjenner fra før. De har som regel en begynnelse, en midtdel og en slutt, og er ofte kronologiske og tidsorganiserte. Narrativen har derfor et fortrinn i læring av språk. Det som engasjerer oss, gir grunnlag for læring. Hvilket nivå andrespråkseleven er på i det nye språket, er imidlertid avgjørende for valg av bøker.

Måter å jobbe med bøker:

  • Lære ord gjennom fortellinger
  • Lære ord gjennom arbeid med temaer

Dette kan gjøres ved samtale, lesing og skriving.

Målsetting:

Ord og uttrykksmåter:

Grammatikk som kan tas opp:

Andre tekster som kan brukes: Aktuelle aktiviteter:

Elevene skal lære

  • navn på…
  • å uttrykke…
  • å beskrive…
       

 

Her er en samling lesetips som er godt egnet for bruk i undervisningen av andrespråkselever: