MENY

Nabospråksundervisning

Dette undervisningsopplegget handler om å arbeide med nabospråk. Å jobbe med svensk, dansk og norsk som nabospråk kan bidra til å kaste lys over bakgrunnen for språkdebatten i Norge, og stimulere elevene til større språklig bevissthet.

Førlesing og vokabular for elever med noe behov for tilrettelegging på ungdomstrinnet


Opplegget omhandler læreplanmålene "lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk" og "gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk". 
Undervisningsopplegget ble gjennomført for en klasse minoritetsspråklige unge som skulle ta grunnskoleeksamen på slutten av skoleåret. For disse elevene er det knyttet særskilte utfordringer til forståelse av svensk og dansk siden de også har utfordringer med å lese og forstå norsk. Opplegget kan også passe for andre elever som har behov for tilrettelegging.
Læreren la opp til to førlesingsoppgaver. Målet med den første oppgaven var at elevene skulle se at begrepet nabo både har et konkret og et mer abstrakt innhold. Målet med den andre oppgaven var å engasjere elevene i emnet og få dem til å fokusere på noen viktige læringsmål.

Hva er en nabo?: 

  • Felles tankekart på tavla med nabo som kjerne.
  • Felles semantisk kart på tavla med nabo som kjerne og forskjellige sammensetninger, diskusjon rundt hva de forskjellige ordene betydde.
  • Sammenligning av flaggene, så på likheter og diskuterte hva kan dette fortelle om forholdet mellom landene og språkene.
  • Refleksjon over uttrykket «nabospråk». Diskusjon om hva som kan være forskjellen på nabospråk og fremmedspråk.
  • Gjennomgang av ordet nabospråk, som er sammensatt av to ord, og refleksjon over hva de to ordene betyr hver for seg og hva ordet betyr når det er satt sammen.

Forventningsnotat. Hva tror du?

Et forventningsnotat kan være et skjema der læreren skriver opp en del påstander om det aktuelle emnet. Elevene leser påstandene og tar stilling til hver enkelt av dem, gjerne i diskusjon med en medelev. Når emnet er fullført, tar man igjen fram skjema, ser på det man har svart og finner ut om noen av svarene vil være annerledes. 

Leseaktiviteter

Teksten som skulle leses var på dansk, handlet om været og var hentet fra Danmarks radios lettlesavis på nett, Ligetil.nu. Teksten ble valgt fordi den var kort, enkel, relevant for årstiden og gjenkjennelig.

Etter lesing ble det jobbet spesielt med vokabular. Elevene ble bedt om å finne sju ord som ser like ut på norsk og dansk og oversette til morsmålet sitt, og å finne ti ord som skrives forskjellig på norsk og dansk og oversette til norsk og morsmål (for minoritetsspråklige). Deretter sammenlignet de listene med hverandre og så spesielt etter ord som var veldig forskjellig på dansk og norsk og ord der noen få bokstaver var forskjellige. Til slutt tok de fram forventningsnotatet for å vurdere om de hadde skiftet mening, med andre ord fått ny kunnskap. De reflekterte sammen over hva som gjorde det lett og hva som gjorde det vanskelig å forstå dansk. 

 

Hele artikkelen kan du lese her: Nabospråksundervisning

Artikkelen er skrevet av: Berit Vatne