MENY

Lesing i naturfag - med fokus på prosessorientert lesing

Å kunne lese i naturfag dreier seg blant annet om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på internett. For å gi elevene en variasjon fra læreboka, har læreren i dette eksempelet valgt ut en tekst fra nysgjerrigper.no som handler om hummeroppdrett

Elevene fikk utdelt teksten med baksiden opp med beskjed om at de skulle skrive ned på arket det de visste om hummer fra før. Mens elevene skrev, aktiverte de sine eksisterende kunnskaper om hummer og skapte dermed forventninger og interesse for hva teksten kom til å handle om.

Elevene lærer bedre når de får spesifikke instrukser. Når de skjønner formålet med lesingen, støtter det forståelsesprosessen i tillegg til at vi blir motivert til å lese teksten.

Når leseforståelse dreier seg om å trekke mening ut av det vi leser, er selvfølgelig ord og begrepsforståelse svært viktig for forståelsen av teksten. Elevene startet tekstarbeidet med å streke under alle ord i teksten de var usikre på betydningen av, mens læreren leste høyt. Deretter laget klassen en ordforklaringstabell sammen, læreren på tavla og elevene på arket. Slike tabeller strukturerer informasjonen for elevene og er en god hjelp til å ordne tankene. Slike tabeller kan utvides med at begrepet settes inn i en setning for å få en ytterligere forståelse.

Mye av læringen skjer mens en leser, derfor er det viktig at elevene er aktive under lesefasen. Elevene leste videre gjennom teksten alene og streket under ord og setninger som beskriver egenskaper ved hummer. Etterpå sammenlignet og diskuterte de med sidemann. Gjennom samtale i klassen fylte de sammen ut en tabell med informasjonen de hadde funnet. På denne måten kunne de sortere egenskapene til hummeren i ulike kategorier.

Elevene leste så teksten en gang til, denne gangen med fokus på ord og begreper som beskriver forskernes arbeidsmetoder. Også denne gangen jobbet de alene før de diskuterte med sidemann. Til slutt oppsummerte de forskernes arbeidsmetoder i plenum.

For å vise hva de hadde lært, skrev elevene små presentasjoner fra et hummerbarns perspektiv.

 

Hele artikkelen finner du her: Lesing i naturfag - med fokus på prosessorientert lesing.
Artikkelen er skrevet av: Torill Stordalen