MENY

Fra eventyr til nyhetsreportasje

I dette opplegget starter man med å lese eventyr og ender med å skrive nyhetsreportasje. Opplegget kontrasterer sjanger i norskfaget og gir sjangerbevissthet på en morsom måte, samtidig som det gir skrivetrening. Tidsbruk 4-6 timer avhengig av hvor mye tid man setter av til samtale om sjangertrekk og skriving. Lærebok: Neon 9 gir eksempel på eventyr skrevet om til nyhetsreportasje. Delt av Randi Hamre Lotsberg, Goa skole.

UNDERVISNINGSOPPLEGG i norsk, NY GIV, vår 2012

Grunnleggende ferdigheter i skriving.


Fra eventyr til nyhetsreportasje.
1 Se: http://www.youtube.com/watch?v=N0oU5pH0dpA
animasjon av Eventyret om pannekaka, laget av 10.klassinger.
2 Lese eventyret ”Pannekaka”
3 Kjennetegn på eventyr – tavle/notat
4 Hvis dette skulle stått i avisa: nyhetsreportasje
5 Kjennetegn på reportasje – tavle/notat
6 Lese: «Snakkende pannekake spist av gris» (kopi fra Neon 9)
7 Skriv selv: Velg enten Bukkene Bruse eller Rødhette og skriv eventyret om til en nyhetsreportasje etter modell av «Pannekaka». (Man kan selvfølgelig velge andre eventyr, men det er greit å ha noen alternativ ferdig kopiert sånn at de kan streke under.) (Norske folkeeventyr finnes i antologier og på Runeberg-nettsidene – se nedenfor. Red. anm.)
8 Finn bilder og/eller illustrasjoner til teksten din.
9 Lag en spenstig overskrift!


Norske folkeeventyr finnes i elektronisk format på nettsida Runeberg, som publiserer klassisk nordisk litteratur som det ikke lenger er opphavsrett på pga alder: http://runeberg.org/folkeven/