MENY

Hva skal til for å få gutter til å lese?

Onsdag 6 september 2006, gjennomførte Lesesenteret en nasjonal cafédialog der guttene selv fikk komme til orde. Temaet var hva som kan få gutter til å lese mer.

Vi inviterte to gutter fra alle fylkene i landet som fikk mulighet til å bruke en skoledag til å jobbe for oss. Guttene er 15 år og går på ungdomsskolen. Last ned planen guttene laget og les de spennende forslagene de kom med.

Rapporten er en nøyaktig dokumentasjon av det deltagerne  gjorde i løpet av dagen. Alle ideer, stikkord og forslag som ble skrevet ned, er kommet med slik de sto på arkene som lå på bordene og på plakatene som ble laget.

Prosesslederne har lagt til noen utfyllende opplysninger og refleksjoner i tilknytning til planene som ble presentert. Dette fordi den muntlige presentasjonen fra deltagerne var mer utfyllende, og plakatene ble knappe i forhold til dette. Før prosessen startet, fikk deltagerne beskjed om tre regler:

• Det er ingen begrensninger for det vi kan få til - verken økonomisk, politisk eller sosialt.

• Det er ikke lov å kritisere de andres ideer.

• Det skal ikke diskuteres, men myldres med ideer.

Derfor vil dere i rapporten finne motstridende forslag, humoristiske, sprelske og sprøe forslag fra guttene. Det overordnede inntrykket til slutt er kreative, ansvarlige og fornuftige ungdommer som forstår sin tid, sine medelever og de mulighetene som det samfunnet de lever i gir.

Klikk her for å laste ned "Readwars- gutters egen plan for lesing" (pdf 738kb)