MENY

Den gode skole

Skoleforskerne Thomas Nordahl, Knut Roald, Terje Manger og Lars Arild Myhr fikk utfordringen å snakke til NyGIV-lærerne om hva som kjennetegner den gode skole. Hver av dem snakket ut fra sitt ståsted, og vinklingen er forskjellig, men svært interessant.

Professor Knut Roald fra Høgskolen i Sogn og Fjordane la mest vekt på det som hever en skole fra å være god til å være utmerket, basert på skoleutvikling i Canada, nemlig lærernes profesjonsutvilking. Last ned presentasjon (pdf).

Professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark la mest vekt på Hatties kjente metaanalyse over elevers læringsutbytte Visible learning. Last ned presentasjon (pdf).

Høgskolelektor Lars Arild Myhr, også fra Høgskolen i Hedmark, holdt presentasjonen for Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo. Han har med både Hattie og kanadisk forskning. Last ned presentasjon (pdf).

Professor Terje Manger frå Universitetet i Bergen heldt presentasjonen for lærarane frå Finnmark, Troms, Nordland og privatskolar. Ut frå sin ståstad innan psykologi snakka han om motivasjon og meistring, samspel mellom individ og læringsmiljø, om tiltru til eiga meistring (self-efficacy), læraren sin viktige rolle i eleven si læring, den autorative vaksne, om lært hjelpeløyse og det vi i dag veit om tilbakemelding. Last ned presentasjon (pdf).

Skoleutvikling i praksis