MENY

Skriving, respons og vurdering

Veiledet skriving er å veilede eleven fram til økt skrivekompetanse og skriveglede. Formålet med skrivingen må være tydelig for eleven.

Iris Hansson Myran ved Skrivesenteret har i Ny GIV-sammenheng hatt et foredrag om veiledet skriving hvor hun har satt fokus på:

 • Veiledet skriving - støtte før, under og etter skrivingen
 • Funksjonell respons/vurdering
 • Underveisvurdering
 • Selektiv respons
 • Respons som dialog
 • Respons som revidering
 • Hvilke type kommentarer er effektive?
 • Meningsfylte skrivesituasjoner
 • Spørsmål vi kan stille
 • Læringslogg
   

Last ned presentasjonen: Skriving, respons og vurdering (pdf).