MENY

Lese- og skrivestrategier i alle fag - praktiske eksempler

I denne presentasjonen viser Kristine Gilje Skjæveland, Lesesenteret, mange forskjellige lesestrategier knyttet til ulike tekster i mange fag.

Eksempler på læringsstrategier brukt før, under og etter lesing i mange fag satt inn i et system med mål og vurdering. 

Her er også med en progresjon for elevene: De må først bevisstgjøres, deretter må arbeidsformene modelleres og prøves ut, og til slutt må elevene vurdere hvordan de har arbeider. 

Last ned presentasjon fra Ny GIV 2012 (pdf).

UiS logo
Planlegging av undervisning: Strategier