MENY

Lese fagtekst om Den kalde krigen

Et undervisningsopplegg med VØL-skjema og «lese med penn i hånda» for bruk i historiefaget i 10.klasse. Tidsbruk: to-tre uker. Delt av Kjersti Andreassen, Rindal skole.

Last ned opplegget som pdf.

VØL-skjema og «lese med penn i hånda»

Som 10.klassing skal de lese mye tungt stoff, derfor har vi hatt mye fokus på det å lese fagtekst på best mulig måte. Et eksempel er når de skulle begynne på kapittelet om «Den Kalde Krigen» i Historieboka.

1. VET
Før vi begynte å lese selve teksten skulle vi aktivisere hva de kunne fra før om temaet. De fikk 3 minutter hvor de skulle skrive ned alt de kunne komme på eller assosierte med den kalde krigen. Det kunne være både stikkord og setninger. Det avgjorde de selv.

Dette gikk vi gjennom etterpå og snakket om det. Tror de ble imponerte selv over hvor mye de egentlig visste fra før.

2. ØNSKER
Så snakket vi om hva de var usikre på i forhold til temaet, hva de trodde de kom til å lære om i kapittelet og hva de selv ville vite mer om. Skrev dette ned.

3. LESE MED PENN I HÅNDA
Deretter åpnet vi boka. Men før vi begynte å lese så vi også på bilder, overskrifter, «marg-ord», osv for å få ett inntrykk av hva det kom til å handle om på de sidene vi skulle lese (BISON-blikk). I stedet for å ta hele kapittelet med BISON-blikk med en gang, gjorde vi det kun på den siden vi skulle lese (og så neste, og så neste..).

Vi leste ett og ett avsnitt om gangen. Snakket om det som stod der, valgte ut hva som var den viktigste informasjonen fra hvert avsnitt og skrev dette ned.

Til å begynne med leste vi avsnittene høyt til hverandre og jeg hjalp dem med å velge ut hva som var viktig. Etter hvert skulle de prøve seg mer selv. De leste avsnittene stille for seg selv, noterte litt og så snakket vi om det.

I tillegg fikk vi også snakket litt om ord og begreper de syntes var vanskelige i avsnittene de leste.

4. LÆRT
Da vi var ferdige, enten med hele kapittelet eller bare de sidene vi kom oss gjennom, fikk elevene 3 minutter til å skrive ned hva de følte de hadde lært fra det vi hadde lest. En slags oppsummering eller tenkeskriving fra det vi hadde jobbet med. Vi snakket om dette i fellesskap etterpå, og så fikk de i lekse å lese over det de hadde notert til neste gang (ikke lese i boka!).
Delte selvfølgelig kapittelet opp i deler for at det ikke skulle bli for mye på en gang. Men over 2-3 uker hadde vi kommet oss gjennom hele kapittelet.

Til å begynne med var elevene meget skeptiske og følte at dette var en helt forferdelig måte å lese på. «Må vi virkelig stoppe opp og tenke så mye hver gang vi leser?» «Må vi notere så mye?» Men etter vi hadde gjennomført det var elevene fornøyde. De følte de hadde lært «sååå» mye mer av å lese på denne måten, og gledet seg til å ha prøve i kapittelet for nå kunne de så mye!