MENY

En innføring i organisk kjemi

Et opplegg som henter frem kunnskaper hos elever som tidligere har jobbet med grunnleggende organisk kjemi. Opplegget er laget for naturfag i 10.klasse, og det tar en skoletime (første time i organisk kjemi) å gjennomføre. Delt av Ane Mjelva, Sydal oppvekstsenter.

Undervisningsopplegget:
Her handler det om å hente frem forkunnskaper om begreper hos elever som har jobbet med grunnleggende kjemi (atomets oppbygging ol.) tidligere, og som skal i gang med temaet organisk kjemi. Tellus er læreverket som elevene har forholdt seg til.

De aktuelle begrepene her er;

 • Protoner
 • Elektroner
 • Nøytroner
 • Elektronene i det ytterste skallet
 • Atomnummer
 • Elektronparbindinger
 • Periodesystemet
 • Åtteregelen
 • Molekyler
 • Ion
 • Kjemisk reaksjon

Elevene er delt i grupper på ca. 3. De får utdelt hvert sitt ark (vedlegg), klippet opp i en bunke med beskrivelser og en med begreper. Begrepene vil de trenge å kunne i det nye temaet, og de har jobbet med dem tidligere på ungdomsskolen.

Mens de jobber kan de få hint om de står fast. Tegn gjerne opp et atom med skall, elektroner, protoner, atomnummer og lignende for å hjelpe dem på vei. Elevene må bli enige og hjelpe hverandre på gruppa med å sette sammen de ulike begrepene og beskrivelsene.

Når de har funnet ut hvilke beskrivelser som hører til hvilket ord kan begrepene gjennomgås og forklares mer detaljert.

Aktiv atombygging:
Vi avsluttet økten med at vi jobbet med aktiv atombygging ut fra det periodiske system. Elevene fikk danne atomer ved at jeg sa et atomnummer. De skulle så bygge atomene ved hjelp av hverandre. Dette krever at de har en forståelse om kjerne, skall, atomnummer og hva de betyr, hvordan elektronene er plassert rundt kjernen, åtteregelen m.m. De er da aktive og alle må forholde seg til hverandre for å få oppgaven løst. Min erfaring er at dette er veldig lystbetont og alle bidrar aktivt for å løse oppgaven.

Last ned undervisningsopplegget og vedlegget med begreper og beskrivelser som pdf.