MENY

Å lese en fagtekst i naturfag

Læring i naturfag handler om å lære det naturfaglige språket. Den generelle bakgrunnskunnskapen, ordkunnskapen og begrepskunnskapen er svært viktig både når en skal lese og når en skal lære.

Wenche Erlien ved Naturfagssenteret viser i seine to presentasjoner hvorfor og hvordan en skal bruke lesestrategier ved lesing i naturfag.

1. Lesing av fagtekst - med eksempler fra naturfag (2011) (pdf).
Dette foredraget setter fokus på hvorfor lesing er viktig for å lære fag, og hvordan man systematisk kan arbeide med lesestrategier og aktiv lesing for å oppnå bedre læring. Erlien gir praktiske eksempler med fagtekster i naturfag.

2. Lesing av fagtekst (2012) (pdf).
I dette foredraget får vi innsikt i hvorfan systematisk arbeid med lesestrategier kan i bedre læring, hvordan man skal jobbe systematisk med fagtekster, og hvordan læring i naturfag handler om å lære det naturfaglige språket.


Gå til Naturfagssenterets nettsider med undervisningsressurser