MENY

Johannes Jensen føler seg annerledes av Henrik Hovland

Billedboka "Johannes Jensen føler seg annerledes" (2003) er brukt i et undervisningsopplegg med fokus på å fremme kunnskap om sammensatte tekster.

Billedboka "Johannes Jensen føler seg annerledes" er en bok som tar opp et tema som er aktuelt for barn i alle aldre, følelsen av å være annerledes.
Johannes Jensen er en krokodille som lever i en menneskeverden. Han plages av at han føler seg annerledes, og lurer på hva det er som gjør at han er så annerledes. Kan det være det at han går med sløyfe i stedet for slips, eller kan det være fordi han har hale? Johannes Jensen møter dr. Fjeld som er en elefant, men dr. Fjeld plages ikke av å være annerledes. Han synes for eksempel det kan være praktisk å ha store ører.

Teksten i boka unnlater å nevne at Johannes Jensen er en krokodille. Det blir bare kommunisert gjennom bildene. I lydbokversjonen er bildene erstattet med lydeffekter og musikk. Spørsmålet er om lydboka klarer å formidle det samme som billedboken eller om den kommuniserer noe annet.

Kompetansemål
Bildeboka og lydbokversjonen ble denne gangen brukt som utgangspunkt for å diskutere sammensatte tekster. Mål for opplæringen var at elevene skulle

  • kunne tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster
  • kunne reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

I forkant av økten hadde elevene jobbet med sammensatte tekster og begreper som kan beskrive sammensatte tekster. De var kjent med begrepet modal affordans som handler om hva de ulike uttrykksmåtene har mulighet for å kommunisere, og hvilke begrensninger de har. Elevene var og kjent med begrepet sammenlesing som handler om å trekke ut informasjon fra flere uttrykksmåter og skape mening av helheten.

Del 1: Lydbok
Elevene fikk først høre lydbokversjonen av boka. Mens de lyttet ble de bedt om å være oppmerksom på hvordan musikken og lydeffektene bidro til forståelsen av helheten. Elevene hadde et ark foran seg der de kunne ta notater.

Mange syntes det var en underlig historie, og det var flere som ble overrasket da det kom fram at Johannes Jensen hadde hale. En elev tenkte at det måtte være en hestehale, og at en så lang hestehale fort kan gjøre at en mann føler seg annerledes. Andre reflekterte over om denne halen kunne være symbolsk, vise til at man noen ganger kan føle seg veldig annerledes uten egentlig å være det. På spørsmål om hvordan de trodde Johannes Jensen så ut hadde elevene ulike svar. Mange mente at han måtte være et dyr, noen trodde kanskje han var en ape siden han kunne gjøre mange av de samme tingene som mennesker vanligvis gjør, og noen trodde at han var et helt vanligmenneske. At han kunne være et dyr begrunnet de med halen, og det at noen hadde fått forståelsen av at dr. Fjeld var en elefant på grunn av at han utstøtte en lyd som minnet om et trompetstøt.

I etterkant reflekterte elevene over informasjonen de hadde fått fra lydeffektene og musikken. De mente at tannpusselyden og lyden som kom når han brukte tanntråd hørtes ut som de vanligvis gjør når de selv pusser tennene. Trompetstøtet til dr. Fjeld ga dem informasjon de ikke fikk fra den oppleste teksten. Det gjorde at flere av elevene forstod at dr. Fjeld er en elefant. Musikken bidro til at de forstod at dette var en trist historie som nok handlet om noe alvorlig.

Del 2: Billedbok
Billedbokversjonen ble presentert på prosjektor. Allerede på bokas framside forstod elevene at Johannes Jensen er en krokodille. Etter at billedboka var presentert fikk elevene i oppgave å lese informasjonen fra bildene og teksten i ulike oppslag og å sammenlese disse.

I samlet klasse reflekterte elevene over de to versjonene av samme historie. De fleste var enige om at billedbokversjonen hadde vært lettere å forstå, men halvparten av elevene likevel likte lydbokversjonen best. Det at noe ble holdt skjult gjorde at de ble nysgjerrige og at det var spennende å høre videre for å finne ut hvem Johannes Jensen egentlig var.
Elevene hadde og mange innspill til hvordan lydeffektene kunne vært utnyttet bedre for å formidle innholdet. Forslagene handlet om hva slags lyd det egentlig kommer når pusser tenner i en så stor munn, at skrittene til Johannes Jensen burde høres tyngre ut.

Elevene undret seg over hvorfor dr. Fjeld ikke plages av at han er annerledes. En tenkte at det kunne henge sammen med at han er lege og dermed er vant til å se mange forskjellige mennesker, at han vet at ingen er like. Elevene undret seg over hvem Johannes Jensen egentlig føler seg annerledes enn, er det dyrene og de andre i familien, eller er det menneskene?

De mente at det at han føler seg annerledes enn de andre i familien viser at boka handler mer om den følelsen alle noen ganger har av å være annerledes enn om hvordan det faktisk er å være et dyr i en menneskeverden.

Erfaringer
Det å bruke en billedbok med så store elever fungerte bra. Alle klarte å si noe om sin forståelse og tolkning av historien. Kanskje hjalp det at de oppfattet boka som enkel og ufarlig. Tema i boken egnet seg godt for diskusjon.

Sammenligningen av lydbok og billedbok fungerte godt for å illustrere hvordan ulike uttrykksmåter jobber sammen for å skape mening i helheten. Elevene syntes sammenlikningsoppgaven var spennende.

Delt av lærer Kjersti Nygård