MENY

Vellykket gjennomføring av PIRLS 2016

9200 norske elever har gjennomført PIRLS og ePIRLS 2016, som gir verdifull kunnskap om elevenes leseferdigheter. Nå starter arbeidet med å analysere resultatene.

Gutt leser i bibliotek PIRLS måler leseferdighetene til elever i over 50 land.

Datainnsamlingen til PIRLS 2016 i Norge gikk etter planen. PIRSL-temet ved Lesesenteret ønsker derfor å takke alle ved skolene som deltok og bidro til en meget vellykket gjennomføring: elever, lærere, foreldre, og ikke minst til skolekoordinator som ble pålagt et betydelig ekstraarbeid.

Deltakerandelen fra Norge var svært høy. ePIRLS og svarene fra skoleledelse og lærere ble sendt elektronisk til registrering hos DPC i Hamburg, og svarene ble skåret av et norsk skåringsteam ved Lesesenteret.

Det er IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som står bak gjennomføringen av PIRLS internasjonalt. Lesesenteret har vært ansvarlig for den norske gjennomføringen fra 2001 og fram til i dag, og har også fått ansvar for PIRLS 2016.

Resultatene av leseferdighetene til norske 4. og 5.-klassinger vil bli presentert i slutten av 2017.

Les mer om PIRLS.