MENY

Utvikling av VEBB - arbeidsgruppe A3

Produksjon av VEBB og pedagogisk nettressurs.

ipad barnehand

Produksjon av VEBB og pedagogisk nettressurs: Verktøyet utvikles på bakgrunn av arbeidspakkene A1 og A2  Bak linjene programmeres fem parametre, jf. likerts skala med fem målepunkt. Leder: Trude Hoel, i tett samarbeid med NETTOP-UIS (avd. for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning), nettredaksjonen for Språkløyper, en produktutvikler, og en repr. fra Norsk barne- og ungdomsbokforfatterforening. Bidrag: produsere og ferdigstille verktøyet, samt revidering etter kvalitetssikring i B1 og B2.

Innovasjonen bygger på arbeidet som er gjort i A1 og A2. Vi vil produsere et vurderingsverktøy i form av en plattformuavhengig teknologi med app-versjon (som kan lastes ned gratis til både Android og IOS) og standard HTML-løsning som basis. De barnehageansatte mener at nettbretteknologi krever mindre teknisk kompetanse enn andre teknologier (Jacobsen 2016, s. 65), så terskelen for å ta i bruk verktøyet er lav. Selve utviklingen av verktøyet skal gjøres i samarbeid med redaksjonen for Språkløyper og NETTOP. Arbeidet med den teknologiske løsningen skal starte ved prosjektstart, med søk på gode løsninger. Programmeringen skal også starte før parametrene til VEBB foreligger.

UiS logo