MENY

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.-13. trinn)

Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på ungdomstrinnet eller videregående opplæring som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i teori om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.       

Les mer om Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.-13. trinn).